Ta del av beslut som granne eller sakägare

När ett beslut är fattat skickas en underrättelse till dig som är granne till fastigheten eller är registrerad som sakägare i ärendet, där du informeras om vad som beslutats. Du kan även ta del av beslutet, samt tillhörande handlingar via e-tjänsten.


Beställning av allmän handling

Är du inte en granne eller sakägare men ändå vill veta vad som beslutats kan du beställa beslutet via e-tjänsten nedan. Dock tillkommer en kostnad om antalet sidor/filer överstiger 39 sidor.
Avgiftstaxa

 

När kungjordes lovet?

Alla lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. I deras databas finns alla beslut som är fattade från och med den 2 maj 2011 och framåt och där kan du lätt söka dig fram till vilket datum ett lov har kungjorts av Danderyds kommun.

Sök kungörelse-/publiceringsdatum på Post- och Inrikestidningars hemsida

Uppdaterad: 2023-02-20