E18-utredning

Stockholm växer och E18 som går genom Danderyd är en viktig trafikled för en växande Stockholmsregion.

E18 skär igenom Danderyd och genererar både buller och utsläpp.
Framtidsillustration över hur centrala Danderyd skulle kunna se ut.

Med ökad trafik ökar bullret och spridningen av hälsofarliga partiklar. Dessutom klyver E18 Danderyd mitt itu och har blivit en barriär som går genom centrala Danderyd. Men istället för att se E18 som ett problem, finns en möjlighet till utveckling.

Ett program för fördjupning av översiktsplanen togs fram 2016:

Program FÖP

Program för fördjupning av översiktsplanen ställdes ut på samråd 2017:

Samrådssammanställning

Fyra olika scenarier har tagits fram. Därefter beslutade kommunfullmäktige att gå vidare med två av dem – en lång tunnel genom i stort sett hela kommunen och ett nollalternativ.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strukturplan för centrala Danderyd:

Beslut strukturplan

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.