Uppehåll i hämtning

Som fastighetsägare kan du ansöka om uppehåll i hämtning om din fastighet inte nyttjas. Då betalar du endast hälften av din fasta avgift för ditt abonnemang för avfallshämtning.

Vad gäller vid uppehåll i hämtning?

Enligt kommunens avfallsföreskrifter kan fastighetsägare ansöka om uppehåll i avfallshämtning om fastigheten inte nyttjas under en längre period. Beviljade uppehåll är personliga och upphör att gälla vid ägarbyten.

Förutsättningen för att få ansökan beviljad är följande:

  • Ansökan omfattar en sammanhängade period på minst 6 månader och max 2 år.
  • Fastigheten står outnyttjad under ansökt period.
  • Inga bygg-, rivnings- och renoveringsarbeten sker i fastigheten.

Vid uppehåll betalar du 50 % av den fasta avgiften för ditt valda abonnemang. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnader för till exempel återvinningscentraler, personal och administrativa kostnader.

Ansök om uppehåll i hämtning genom kommunens e-tjänster.

E-tjänster

Om du inte kan söka uppehåll i hämtning

Om du inte nyttjar din fastighet särskilt mycket men inte uppfyller kriterierna för ett uppehåll så finns det ändå strategier för att dra ned sina kostnader för avfallshämtningen. Så här gör du:

  • Säg upp eventuella extratjänster som exempelvis returpappershämtning och hämtning av trädgårdsavfall.
  • Ha så få hämtningar som möjligt under året utefter valmöjligheterna satta i avfallstaxan. Lägst intervall för villaägare är 13 gånger per år vilket kan väljas vid matavfallssortering. Vid osorterat abonnemang är hämtning 26 gånger per år det lägsta hämtintervallet.
Uppdaterad: 2023-02-01