Svanholmsparken

Svanholmsparken är en större strandpark med omfångsrika öppna ytor kantade av vuxna träd. Det är framför allt en populär badplats på sommaren, med sandstrand och stora ytor för picknick och solbad.

Solig vinterdag i Svanholmsparken. I förgrunden syns en gärdesgård.
Blommor och grönska i Germaniaparken i Djursholm

En mindre lekplats med klätterställning och gungställning finns liksom volleybollplan och grillplats. Parken karaktäriseras av dess vackra träd och klippta gräsytor, inramade av blommande höggräsytor som inbjuder till lek och spel, och fotbollsmål finns på plats under sommarhalvåret.

Svanholmsparken har lång och intressant historia om vilken besökare kan läsa på de historiska skyltar som satts upp i parken. Här finns en källa som använts av boende runt omkring, över den står idag ett brunnshus. Brunnhuset ritades av den kända arkitekten Lars Israel Wahlman som också ritade Cedergrenska tornet och Engelbrektskyrkan. Norr om parken, där det idag är en parkering, låg SF:s första filmstudio där de första svenska filmerna spelades in. Senare flyttade den till filmstaden i Solna. I parken finns också brofästet till Tranholmsbron, som förbinder ön Tranholmen med fastlandet.

Under 2021 upprustades parken med bland annat en ny blommande entréyta, gärdesgård och fler blommande växter i dess ängsytor.

Välkomna till Svanholmsparken – en mötesplats och utflyktsmål för besökare i alla åldrar!

Uppdaterad: 2023-12-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.