Elda trädgårdsavfall

I Danderyd är det endast tillåtet att elda trädgårdsavfall under veckorna 16 och 17 samt 41 och 42 med föregående lördag och söndag samt den 30 april (valborgsmässoeld). Eldning får då ske under förutsättning att röken inte ger människor problem med hälsan samt att det inte råder eldningsförbud. Istället för att elda kan du kompostera ditt trädgårdsavfall.

 

Innan du eldar ska du kontrollera att inte eldningsförbud råder, information om det finns hos Storstockholms brandförsvar.

Storstockholms brandförsvar

Det råder normalt sett eldningsförbud i hela kommunen. Under veckorna 16 och 17 samt 41 och 42 med föregående lördag och söndag samt den 30 april får du elda torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar.

Du får aldrig elda gräs och löv, eftersom det ger upphov till störande rök. Röken innehåller sot och gaser som kan vara mycket irriterande för luftvägar och ögon. Speciellt svårt kan personer med astma och allergi drabbas och i värsta fall kan röken medföra att de inte kan vistas i sina hem när grannarna eldar.

Byggavfall

Du får aldrig elda byggavfall på tomten eller på annan plats. Du ska alltid sortera byggavfallet och transportera det till en återvinningsanläggning.

Bygg- och rivningsavfall

Kompostering

Kompostera så mycket som möjligt av ditt trädgårdsavfall. Det är bra för trädgården och miljön. Om du vill och du har plats kan du kompostera trädgårdsavfallet på tomten.

Du kan också ha abonnemang på trädgårdskärl eller lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall

Mer information

Avfall, återvinning och återbruk

Boendemiljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-10-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.