Stadsparken med Ösbysjön

Stadsparken ligger i Djursholm mellan Vendevägen, Fafnervägen och Hildingavägen.

Denna park är egentligen inte alls en park i dagens bemärkelse utan har sitt ursprung under det sena 1800-talet, då man grundade Djursholms villastad. På den tiden var begreppet nationalpark nytt, så man tyckte därför att detta naturområde skulle kunna heta ”stadsparken”. Det var alltså en skogspark vid Ösbysjön som Djursholmarna skulle kunna promenera i. Det intressanta med denna park är att det alltså redan då var en bevarad bit tallskog mitt i villastaden. Idag är tallarna där därför mycket gamla, uppemot ett par hundra år.

Ösbysjön

Invid stadsparken ligger Ösbysjön, som idag används som badsjö och har två badplatser med respektive parkering för besökare.

Man kan gå runt sjön och en ridstig går upp på åsens topp.

Ösby gravfält

Söder om Stadsparken och södra badplatsen ligger Djursholms ridhus och hästhagar ned mot Vendevägen. På denna plats låg också det ursprungliga Ösby som gett sjön dess namn. Järnåldersbebyggelsen låg sannolikt inom det nuvarande ridhusområdet. Gravfältet sträcker sig från ridhushagen in över tomterna på andra sidan Dahlbergsvägen. Här finns ett fyrtiotal övertäckta stensättningar.

 

Uppdaterad: 2024-06-14