Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot ett barn, en ungdom eller ett syskonpar i sitt hem exempelvis en eller några helger i månaden.

Kontaktfamiljens uppgift är att både avlasta barnets föräldrar och ta väl hand om deras barn. Du och din familj blir viktiga personer i barnets nätverk samtidigt innebär det aldrig att du blir en ny mamma eller pappa utan du samarbetar hela tiden med föräldrarna.

Vanligtvis kommer barnet till dig och din familj en eller två helger per månad. Ni kan då göra något roligt som att gå på bio eller göra en utflykt. Men ni kan också stanna hemma och leva "vanligt" familjeliv. På så sätt får barnet en bild av hur livet i en annan familj fungerar.

Barn kan av olika anledningar behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna, bl.a. kan det sociala nätverket vara glest, föräldrarna behöver avlastning, barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter eller föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet.

Att bli kontaktfamilj

Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, ett stort engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, extra plats i ditt hem, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor och god uthållighet.

Intresserad?

Om du är intresserad av att få ovanstående uppdrag i Danderyd vänder du dig till socialförvaltningens kontakt- och familjehemssekreterare som ansvarar för kontaktfamiljer till barn och unga.

För att få ett uppdrag som kontaktfamilj gör socialförvaltningen en utredning av dig och din familj. Utredningen omfattas av bland annat av enkäter, registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde, referenssamtal, hembesök och djupintervjuer. Utredningen syftar till att se varje familjs resurser och förmågor och hitta just rätt familj till varje enskilt barn.

Stöd och handledning

Kontaktfamiljen samarbetar under uppdraget med barnets handläggare på socialförvaltningen och har tillgång till stöd och handledning av kontakt- och familjehemssekreteraren.

Ersättning

Man får både ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet beskattas som inkomst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar heller inte till a-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Den person som har ett sådant uppdrag är uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför. Danderyds kommun följer SKR:s rekommendationer om ersättning till jour- och familjehem.

Om ersättning: Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sekretess

Enligt lag måste du följa sekretesslagen. Detta innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktperson.

Vi kräver av dig att du handskas med dessa uppgifter på ett varligt sätt så att den enskilde och dess familj inte skadas.

Önskar du stöd av en kontaktfamilj?

Det är socialsekreteraren på socialförvaltningens avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om barnets behov.

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-03-26