Familjecentralen

Familjecentralen är ett samarbete mellan Danderyds barnavårdscentral, Mama Mia mödravårdscentral, biblioteket, öppna förskolan och socialförvaltningen.

På familjecentralen kan du träffa andra småbarnsföräldrar. Varje tisdag finns möjlighet att leka, prata och umgås, och fika med andra föräldrar och barn i Mörby centrum.

Varje vecka finns det också ett tema: t.ex. om barns utveckling, relationer i familjen, rörelse och kost. Här kan du träffa personal från öppna förskolan, barnavårdscentralen, mödravårdscentralen och från familjestödet på socialförvaltningen. Ibland kommer personal från folktandvård eller andra verksamheter.

Tid: Tisdagar kl. 9.00-11.30. Vårterminen 2024 börjar den 16 januari och slutar den 14 maj.

Plats: Rummet Blåbärsskogen på Danderyds bibliotek, plan 5 i Mörby centrum. Gå in via tidningsrummet.

Tema

16 januari: Första tiden med barnet, utveckling och föräldraskap, med BVC.

23 januari: Återhämtning efter förlossning, med MVC.

30 januari: Hållbart föräldraskap – finns det? Med Socialförvaltningen.

6 februari: Möt förskollärare och rektor för information och frågestund om förskolan, med öppna förskolan.

13 februari: Tandhälsa, med Folktandvården.

20 februari: Barnets mat första året, med BVC.

Sportlov

5 mars: Läsning och språk. med biblioteket.

12 mars: Hälsofrämjande arbete i förskolan, med specialpedagog från barn och elevhälsan.

19 mars: Förebygga olyckor, med BVC.

26 mars: Vilket stöd kan föräldrar få från socialförvaltningen? Med Socialförvaltningen.

Påsklov

9 april: Väck läslusten hos ditt barn, med biblioteket

16 april: Hållbart föräldraskap – finns det? Med Socialförvaltningen.

23 april: Familjeplanering, med MVC.

8 maj: Barns rörelse och kost, med dietist från husläkarmottagningen.

14 maj: Hållbart föräldraskap - finns det? Med Socialförvaltningen.

Våren program som pdf:

Familjecentralen-VT-2024.pdf

Uppdaterad: 2024-01-16