Misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du blivit sjuk av något du har ätit eller druckit som du köpt i Danderyds kommun ska du anmäla det så snart som möjligt till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Då kan vi göra en utredning om misstänkt matförgiftning och förhindra att fler personer blir sjuka.

1. Är det matförgiftning?

Vid en matförgiftning så är vanliga symptom kräkningar, diarré och ont i magen. Symptomen kan komma plötsligt och inom kort tid, men det kan även dröja upp till flera veckor efter att man ätit något tills dess att du insjuknar. 

Du kan också bli sjuk av maten du själv har lagat så det är viktigt att tänka igenom din hantering av maten från att du köpte den tills du åt den. För varm temperatur eller bristande handhygien är vanliga orsaker till matförgiftning. 

Om du har kvar rester av maten du köpt på restaurang eller i butik är det viktigt att du inte slänger den. Resterna kan användas för provtagning och utredning av vad som orsakade förgiftningen. 

2. Anmäl till kommunen!

Om du vill anmäla en misstänkt matförgifitning till kommunen så gör du det via vår e-tjänst. Försök att fylla i anmälan så detaljerat som möjligt, det kommer underlätta en utredning och hjälpa inspektörerna att snabbt identifiera vad som orsakat sjukdomen.
 
Det går att lämna anmälan anonymt men då får du inte lämna några kontaktuppgifter och du kommer inte få någon återkoppling i ärendet.
 

3. Vad händer sedan?

När vi får in en anmälan gör vi alltid en första bedömning av fallet, ofta ringer vi upp dig som anmält för att ställa lite följdfrågor. Vi kontaktar sen verksamheten som du misstänker och gör vid behov inspektioner.

Får vi in fler än en anmälan startas en utredning. Då kan det bli aktuellt med provtagning, ytterligare frågor och inspektioner av verksamheten. Om misstanken bedöms vara befogad ställs relevanta krav på verksamheten att åtgärda de brister som upptäckts. 

Uppdaterad: 2024-02-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.