Elavfall

Lågenergilampor, mikrovågsugnar, batterier, hårfön, vitvaror och kylmöbler är exempel på elavfall. Det finns platser dit du som kommuninvånare kan åka och lämna elavfall. Du som bor i villa och radhus kan beställa hämtning av elavfall mot en avgift. Bor du i lägenhet och vill få grovavfall hämtat måste hämtning beställas genom fastighetsägaren.

Här kan du lämna ditt elavfall

Återbruk

Bara för att du har tröttnat på din gamla lampa betyder inte det att ingen annan vill ha det. Skänk eller sälj brukbart elavfall.

Återvinningscentral

Du kan lämna elavfall till SÖRAB. De närmaste återvinningscentralerna finns i Hagby i Täby kommun och Stockby på Lidingö.

SÖRABs återvinningscentraler

Den mobila återvinningscentralen

Du kan även lämna elavfall till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentralen

Returkassen

Du kan beställa hämtning av farligt avfall, inklusive småelektronik, genom tjänsten Returkassen. Tjänsten är helt kostnadsfri och vänder sig både till villaägare och boende i lägenhet.

Returkassen

Samlaren - skåp för smått elavfall

Smått elavfall som till exempel glödlampor, lågenergilampor, småbatterier och småel (miniräknare, mobiltelefoner och hörlurar) kan du lämna till miljöskåpet Samlaren. Skåpet finns på två platser i kommunen:

 • Mörby Centrum, éntren till kommunens lokaler plan 4
 • Stora Coop Danderyd, Sunnanängsvägen 2A

Batteriholkar

I kommunen finns det ett antal platser där du kan lämna uttjänta småbatterier. De flesta batteriholkarna hittar du vid en återvinningsstation. 

Återförsäljare av elektroniska produkter

Alla butiker som säljer elektroniska produkter har en skyldighet att ta emot elavfall till viss del.

För alla butiker gäller en-mot-en-principen. De måste kostnadsfritt ta emot en produkt med motsvarande funktion som den som säljs, oavsett storlek på produkten. Det innebär att när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt till butiken.

Större butiker med en försäljningsyta på mer än 400 kvm (elutrustning) ska även ta emot småelektronik (upp till 25 cm), den så kallad
noll mot en-principen. Det innebär alltså att de ska ta emot detta elavfall oavsett om du handlar en ny produkt eller inte.

Vi kan hämta ditt elavfall

Du vet väl om att vi kan hämta ditt elavfall vid din tomt? Här hittar du information om vilka tjänster som kommunen erbjuder.

Du bokar enkelt genom att ringa eller mejla kommunens kundtjänst för avfall. Telefonnummer och e-post hittar du under Kontaktinformation. 

Om du bor i villa och radhus

Du som bor i villa och radhus i kommunen kan buda hämtning av elavfall.

 • Du betalar per hämtningstillfälle och per kubikmeter. Minsta volym som faktureras är 1 m3
 • Du ska placera elavfallet vid tomtgräns i anslutning till tomtingång/-infart eller på anvisad plats. 
 • Du ska förvara elavfallet i väderskyddat emballage.
 • Vid beställning ska du uppge mängden avfall som ska hämtas. 
 • Priserna för tjänsten hittar du i gällande avfallstaxa.

Vad kostar det?

Elavfall från enfamiljhus, budning/tillfälle. Taxa 2022

Avgift: 230 kr/tillfälle + 214 kr/km3 (minsta fakturerade mängd 1 m3) 

Elavfall från flerfamiljshus, abonnemang eller budning

Flera alternativ finns. Kontakta kundtjänst för att få veta mer. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Returkassen - hämtning av farligt avfall & smålektronik (max 2 st matkassar)

Avgift: 0 kr/hämtning

För BRF eller hyresfastighet

Flerfamiljshus kan både abonnera och buda hämtning av elavfall. Med abonnemang menas att vi hämtar avfallet utifrån ett förvalt hämtningsintervall. Med budning menas att du ringer in till oss och vi hämtar då. Hämtning och budning kan beställas av en styrelse i BRF eller av hyresvärd. 

Bor du i lägenhet och vill få ditt elavfall hämtat? Kontakta din fastighetsägare eller hyrsvärd. 

 • I avgiften för abonnemang av elavfall ingår en nätbur. Priset skiljer sig beroende på hur ofta buren ska hämtas och man kan välja mellan tre hämtningsintervall; 12 ggr/år, 26 ggr/år eller 52 ggr/år.
 • I avgift för budning av elavfall utgår per hämtad behållare och behållarens hyra (per år). 
 • Om flerfamiljshuset abonnerar på hämtning av grovavfall ingår hämtning av elavfall upptill tolv gånger per år. 
 • Elavfallet ska vara förvarat i behållare avsedd för elavfall, en nätbur som är ca 1 m3.
 • Priserna för tjänsten hittar du i gällande avfallstaxa. 

För näringslivsverksamhet

Kommunen hämtar inte elavfall från verksamheter. Om sådant avfall behöver hämtas får verksamheten anlita valfri entreprenör för borttransport.

Samlaren - skåp för smått elavfall i Danderyd

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-02-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.