Volontär i Danderyds kommun

Danderyds kommun har en volontärverksamhet där du som önskar kan engagera dig ideellt.

Kvinna utomhus på hösten

Samordnare för civilsamhälle är kontaktperson för volontärverksamheten och nås på volontar@danderyd.se eller via kommunens telefonväxel 08-598 910 00.

Hitta snabbt

Volontärträffar

Mötesplatsen för nyanlända

Välkomstcenter för nyanlända

Ideellt flyktingstöd

Seniormötesplatsen

Läskraft - högläsare för äldre

Besöksvolontär för äldre

Att vara volontär

Flera sätt att engagera sig

På gång 

Volontärträffar

Vi kommer att ha flera tillfällen där volontärer från olika verksamheter får träffas, dela med sig av sina erfarenheter och ge tips till varandra. Är du intresserad av att börja engagera dig som volontär är detta ett utmärkt tillfälle att få inblick i vad vi gör och hur ett uppdrag kan se ut.

Varje träff kommer innehålla en gästföreläsare och tema som vi tror är värdefullt att lära sig mer om i sitt uppdrag som volontär.

Mötesplatsen

Välkommen till Mötesplats Danderyd!

Mötesplatsen är en träffpunkt för nyanlända och etablerade Danderydsbor. Hit är alla välkomna, vuxna som barn! På Mötesplatsen kan man träffas och fika, delta i olika aktiviteter, sporter och föreläsningar. Har du några idéer på aktiviteter som du skulle vilja anordna med syftet att skapa möten och gynna integrationen i Danderyd? Eller är du intresserad av att bli volontär på Mötesplatsen? Kontakta samordnaren för civilsamhället på volontar@danderyd.se eller 08-568 910 00

Socialförvaltningen driver verksamheten i samarbete med föreningen En Utsträckt Hand i Täby och Danderyd som verkar för integration, och i oktober 2023 fyllde Mötesplatsen två år!

Mötesplatsen är öppen:
Torsdagar 17-19 på Edsviksvägen 1d.

Välkomstcenter

På Välkomstcenter i Danderyd kan nyanlända få en introduktion till kommunen, hjälp med kontakter med andra myndigheter och vårdgivare, språkträning och information om aktiviteter. Välkomstcenter bemannas av volontärer och vi hjälps alla åt att ge svar och stöd på inte alltid helt enkla frågor. Vi har även nära samarbete och kontakt med Socialförvaltningen för att öka våra kunskaper och anpassa insatserna efter behoven vi ser i verksamheten.

Välkommen att kontakta samordnare för civilsamhället på volontar@danderyd.se  eller 08-568 910 00 om detta låter som något för dig.

Välkomstcentret är öppet:
Tisdagar 14-16.30 i Danderyds kommuns lokaler i Mörby centrum.

Läs mer här

Ideellt flyktingstöd

Danderyds kommun driver tillsammans med En Utsträckt Hand och med stöd av UNHCR, projektet Ideellt flyktingstöd. Inom ramen för projektet matchas etablerade Danderydsbor med en nyanländ person eller familj i Danderyd.

Syftet med ideellt flyktingstöd är att förbättra och påskynda integrationen av nyanlända genom en mer personlig kontakt med lokalinvånare som fungerar som välkomstguider. Genom att bli välkomstguide har du möjlighet att hjälpa en nyanländ att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du själv får en ny bekantskap. Din insats hjälper nyanlända att känna sig välkomna i Sverige och att få ökade kunskaper om det svenska samhället och språket. Att engagera sig som välkomstguide innebär både glädje och nya erfarenheter!

Låter detta intressant? Läs mer här

Seniormötesplatsen

Varje vecka är Seniormötesplatsen öppet för alla Danderydsbor över 65 år. Ingen ska behöva vara ensam och på Seniormötesplatsen kan du träffa andra seniorer för social samvaro, inomhusboule och spela spel. Ibland har vi även föreläsningar och besök, samt ger information från kommunens olika verksamheter och aktiviteter. Välkommen till oss!

Plats: Kevinge trygghetsboende, ingång A, Edsviksvägen 1A 
Tid: måndagar kl. 14.00-15.00
Arrangör: Samverkan mellan Danderyds kommuns volontärverksamhet, Kevingehuset och Röda Korset

Bildtext: Välkommen att komma på en fika och träffa andra seniorer på Seniormötesplatsen på måndagar.

Läskraft

Danderyds volontärverksamhet anordnar en utbildning i samverkan med Danderyds bibliotek för dig som vill bli högläsare för äldre i hemmet eller på vård- och omsorgsboenden.

Tillfällen i höst är 17/9, 24/9 och 1/10, samtliga klockan 15.00.

Högläsning är ett enkelt sätt att skapa ökad stimulans och livskvalitet. Den skapar samvaro, samtal och stimulans och dessutom glädje och ro hos de äldre.

Under utbildningen lär du dig vad som är viktigt att tänka på vid högläsningsstunder i grupp eller enskilt. När du har gått utbildningen kan du genom volontärverksamheten få högläsningsuppdrag. 

Kurs i högläsning HT 2024.pdf

Bli högläsare för äldre affisch.pdf

Kontakta samordnaren för civilsamhället på volontar@danderyd.se eller 08-568 910 00 om du vill gå utbildningen eller få mer information!


Bildtext: Att högläsa för boende på vård- och omsorgsboenden är populärt.

Bli besöksvolontär för äldre

Vi söker nu efter besöksvolontärer som vill sätta guldkant på tillvaron för en medmänniska. Volontäruppdraget innebär att hälsa på en senior på ett vård och omsorgsboende eller på ett av kommunens aktivitetscenter för seniorer.

Tillsammans kan ni fika, samtala eller gå på en promenad. Uppdraget syftar till att minska ofrivillig ensamhet. Volontären och personen som önskar få besök av en volontär matchas utifrån gemensamma intressen för ett ömsesidigt utbyte.

Uppdraget är helt frivilligt och kan avslutas när som helst.

Bli besöksvolontär för äldre.pdf

Vid intresse kontakta samordnaren för civilsamhället via volontar@danderyd.se eller via kommunens huvudnummer 08-568 910 00.

Att vara volontär

  • Som volontär engagerar du dig ideellt när du har tid och möjlighet. Du kan ställa upp kontinuerligt eller då och då. Även en liten insats kan betyda mycket.
  • Som volontär gör du en insats för eller tillsammans med en enskild person, för en grupp eller förening. Detta kan ske på neutral plats, till exempel på ett vård- och omsorgsboende. Du ersätter inte utbildad personal i någon form.
  • Du får introduktion inför ditt uppdrag och är försäkrad.
  • Som volontär har du tystnadslöfte.
  • Att vara volontär är ett ömsesidigt utbyte. Tänk igenom vad du har lust att hjälpa till med, vad som intresserar dig och vad du kan dela med dig av.
  • Du uträttar något meningsfullt och får nya erfarenheter, kunskaper och vänner.
  • En gång i månanden anordnas volontärträffar där du kan möta andra volontärer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Flera sätt att engagera sig:

En utsträckt hand

En utsträckt hand i Danderyd (Facebookgrupp)
Röda korset, 0771-900 800

www.rodakorset.se

Röda Korset Djursholm

Roda Korset Djursholm

Röda Korset Stocksund

stocksund@redcross.se
Röda Korset Stocksund

FRG - Frivilliga resursgruppen

Frivilliga resursgruppen består av engagerade invånare som vill vara med och hjälpa andra i händelse av kris, olyckshändelse eller större samhällspåfrestning. De som engagerar sig får de kunskaper som behövs i den rådande situationen. Du behöver bo i Danderyd och vara minst 18 år för att delta i ett uppdrag. 
Danderyd.frg@civil2.se
FRG Norr - Danderyd

Danderyds kyrka

Danderyds kyrka är öppen dagligen. Önskar du prata med någon per telefon går det bra att ringa till en präst eller diakon:
08-568 95 700
Danderyds kyrka

Djursholm Rotary Klubb

För att få hjälp eller engagera dig, ring eller mejla:
0735-054405
djursholm@rotary.se
Djursholm Rotary Klubb 

Volontärverksamhet för äldre

Personligt engagemang och mänsklig värme behövs i vårt samhälle och vårt syfte är att bryta ensamhet och isolering. Vill du engagera dig för våra äldre, eller vill du som äldre få kontakt med en volontär, kontakta volontar@danderyd.se för mer information.

Läs mer om aktiviteter för seniorer:
https://www.danderyd.se/uppleva-och-gora/aktiviteter-for-seniorer/

Föreningar och aktiviteter för integration

Föreningsliv är en viktigt del av att känna sig som en del av samhället och här kan du läsa mer om vilka föreningar som volontärverksamheten har kontakt med. Är du nyanländ och intresserad av att gå med i en förening eller klubb? Kom till Välkomstcenter så hjälper vi dig! Det går självklart också bra att själv kontakta föreningarna.

Volontärverksamhet för nyanlända

Uppdaterad: 2024-06-28