Vad tycker du om korsningen i Inverness?

Danderyds kommun vill veta hur du som trafikant och närboende upplever trafiksituationen i korsningen i Inverness. Vad fungerar bra? Vad borde förbättras? Dela dina synpunkter och upplevelser i webbkartan.

Uppdatering 2020-07-01

Nu är webbkartan stängd för synpunkter. Tack till alla som har delat synpunkter och kommentarer. Nu fortsätter arbetet med utredningen av området. Resultatet presenteras på danderyd.se under hösten.

Korsningen i Inverness är en viktig passage för många trafikanter. Under rusningstid är det särskilt högt tryck i korsningen. Nu gör Danderyds kommun en trafikutredning för att se hur säkerheten i korsningen kan blir bättre.

Som en del i det arbetet har vi tagit fram en webbkarta där du som Invernessboende eller boende i närområdet, cyklist, bilist, gående eller yrkesförare kan berätta hur du upplever korsningen.

Webbkartan: Tyck till om korsningen i Inverness

Vad händer med synpunkterna?

Resultatet blir ett viktigt underlag i trafikutredningen som tekniska kontoret gör för att se hur korsningen kan bli säkrare.

Exakt vilka åtgärder det kan innebära vet vi först efter att utredningen är klar hösten 2020. Resultatet från utredningen kommer att delas på danderyd.se.

Trafikutredningen för Inverness är en del av insatserna i 2020 års trafikinvesteringsprogram (TN 2020/0044).

Om trafiksituationen i området

Invernesskorsningen (Mörbygårdsvägen, Invernessvägen och Stockholmsvägen) är en korsning som är högt trafikerad under rusningstid idag.

Korsningen vid Invernessvägens sida har endast en in- och utfart till Inverness området. Ett regionalt cykelstråk för pendlingscyklister på väg från och till Stockholm ligger precis vid in- och utfarten till Inverness.

Fordon som ska köra in eller ut ur Invernessområdet har skymd sikt för cyklister på grund av den befintliga vägutformningen, belysningar och vägmarkeringar. Trafiksituationen under morgon-, och kvällsrusning vid korsningen har blivit mer och mer uppmärksammad och problematisk under de senaste åren.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.