Tidsfrist och reduktion av avgift

Bygglov måste beslutas inom 10 veckor från att ansökan är komplett, medan en anmälan måste beslutas inom 4 veckor. Om tidsfristen överskrids ska avgiften sänkas med 20% för varje påbörjad vecka.

Bygglov – beslut inom 10 veckor

När du ansöker om bygglov eller förhandsbesked har du rätt att få ett beslut inom 10 veckor från att vi fått en komplett ansökan. Ansökan anses vara komplett när alla nödvändiga handlingar som krävs för att vi ska kunna fatta beslut har inkommit. 

Om du under handläggningstiden vill ändra eller bearbeta din ansökan på eget initiativ, börjar handläggningstiden på 10 veckor räknas från det datum som du inkommit med nya handlingar.

Om så krävs kan handläggningstiden för ditt ärende förlängas en gång med upp till ytterligare 10 veckor. Vi kommer då att meddela dig om detta i god tid.

Anmälan – beslut inom 4 veckor

För ärenden som inte kräver bygglov men som ska anmälas, har du rätt att få beslut inom 4 veckor från det att vi fått en komplett anmälan. Anmälan anses vara komplett när alla nödvändiga handlingar som krävs för att vi ska kunna fatta beslut har inkommit. 

Om du under handläggningstiden vill ändra eller bearbeta din ansökan på eget initiativ börjar handläggningstiden på 4 veckor räknas från det datum som du inkommit med nya handlingar.

Om så krävs kan handläggningstiden för ditt ärende förlängas en gång med upp till ytterligare 4 veckor. 

Avgiften reduceras

Får du inte beslut inom tidsgränsen reduceras din avgift. Avgiften reduceras med 20 procent för varje vecka handläggningen överskrider den lagstadgade handläggningstiden.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.