Giftfria varor

Varor behöver inte märkas om de innehåller farliga ämnen, men du kan alltid fråga i butiken om en vara innehåller någon farlig kemikalie.

Genom att fråga bidrar du till att företagen måste ta ett större ansvar för varorna de säljer. Om en vara innehåller mer än 0,1 procent av en kemikalie som finns med på den så kallade kandidatförteckningen har du rätt att få veta detta inom 45 dagar.

Alla varor innehåller kemiska ämnen

En del ämnen är farliga och kan påverka människors hälsa och miljön negativt. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av. Kemiska ämnen kan också vara tillsätta för att ge varan vissa egenskaper. Det kan till exempel handla om att göra en plast mjuk, ett tyg mindre brandfarligt eller för att ge varan en blank metallyta.

Kemikalier i vardagen

EU:s kandidatförteckning

Kandidatförteckningen publiceras av EU:s kemikaliemyndighet Echa.
Ämnen som tas upp i kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De kan till exempel vara cancerframkallande, hormonstörande, svårnedbrytbara, skada fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan.

Förteckningen fylls på kontinuerligt med nya ämnen efter förslag från medlemsstaterna. I dagsläget finns 138 ämnen upptagna.

EU:s kandidatlista

Lagen skiljer på kemiska produkter och varor

De märkningsregler som gäller för varor är inte lika omfattande som reglerna för kemiska produkter.

För kemiska produkter ska risk- och skyddsinformation lämnas till alla som använder produkten. När däremot kemiska ämnen ingår i en vara finns inte motsvarande krav på information.

En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen. Det är den kemiska sammansättningen som är avgörande för produktens funktion. Exempel på kemiska produkter är lim, målarfärg och tvättmedel.

En vara innehåller också kemiska ämnen men här är det formen eller designen som är avgörande för dess funktion. Exempel på varor är möbler, kläder, fordon, leksaker, köksutensilier och elektronisk utrustning.

Mer information

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.