Avfallsföreskrifter

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning innehållandes lokala avfallsföreskrifter och en avfallsplan.

Vad innehåller avfallsföreskrifterna?

I avfallsföreskrifterna beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i kommunen. Enligt kommunens föreskrifter ansvarar kommunen för insamling och hantering av kommunalt avfall i kommunen. Detta medför att en fastighetsägare inte kan avsluta ett avfallsabonnemang för hämtning av mat- och restavfall.

Gällande avfallsföreskrifter antogs i kommunfullmäktige 17 oktober 2022 och är giltliga från och med 1 februari 2023.

Avfallsföreskrifter för Danderyds kommun

Vem gör vad?

Vill du veta vilka instanser på kommunen som handlägger olika ärenden, till exempel anmälan om kompost eller ansökan om uppehåll i hämtning? Här hittar du en sammanställning som baseras på kommunens avfallsföreskrifter.

Översikt handläggning av anmälan/ansökan

Uppdaterad: 2023-01-31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.