Lov och ledigheter i grundskolan

Här presenteras de läsårstider som gäller för nuvarande och kommande terminer i Danderyds kommunala grundskolor. Här beskriver vi också vad som gäller för eventuell extra ledighet under terminen.

Vårterminen 2021

Terminens första dag: 12 januari
Sportlov: 1 mars – 5 mars, vecka 9
Påsklov: 5 april – 9 april, vecka 14 (även ledigt på långfredagen den 2 april)
Lov samt Kristi himmelsfärd: 13-14 maj
Terminens sista dag: 15 juni

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Lovskola

Elever på Mörbyskolan och Fribergaskolan kommer att erbjudas lovskola under vårterminen 2021, enligt nedanstående datum. Kontakta respektive skola för mer information.

Sportlov: 1 mars - 3 mars

Påsklov: 7 april – 9 april

Sommarlov: 17 juni – 18 juni

Höstterminen 2021

Terminens första dag: 17 augusti
Höstlov: 1-5 november, vecka 44
Terminens sista dag: 21 december

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Vårterminen 2022

Terminens första dag: 11 januari
Sportlov: 28 februari - 4 mars, vecka 9
Påsklov: 11 – 14 april, vecka 15
Lov samt Kristi himmelsfärd: 26-27 maj
Terminens sista dag: 10 juni

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Ansökan om ledighet

Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet för ditt barn via Vklass, om ditt barn går i en kommunal skola. Ansökan skickas sedan till personal på skolan för vidare hantering. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan önskad ledighet.  

Det är skolplikt i grundskolan och enligt Skolverkets råd ska ledighet enbart beviljas i särskilda fall efter individuell bedömning. Danderyds kommun följer Skolverkets råd och anser att elever behöver delta i undervisningen för att skolan ska kunna uppfylla sitt utbildningsuppdrag.

I vissa fall är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioder då de nationella proven genomförs. I grundskolan ansvarar föräldrarna för att elever som beviljats ledighet inte kommer efter i undervisningen.

Datum för nationella prov

Regler vid längre utlandsvistelse

Enligt skollagen upphör skolplikten vid längre utlandsvistelse och därmed upphör kommunens ansvar för skolpliktens genomförande.

Om en elev med skolplikt kommer befinna sig utomlands under en längre period, minst en termin eller 6 månader, men fortfarande är folkbokförd i Danderyd, ska vårdnadshavaren göra en ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-03-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.