Lov och ledigheter i grundskolan

Här presenteras de läsårstider som gäller för nuvarande och kommande terminer i Danderyds kommunala grundskolor. Här beskriver vi också vad som gäller för eventuell extra ledighet under terminen.

Vårterminen 2022

Terminens första dag: 11 januari
Sportlov: 28 februari - 4 mars, vecka 9
Påsklov: 11 – 15 april, vecka 15
Annandag påsk: 18 april
Lov samt Kristi himmelsfärd: 26-27 maj
Nationaldagen: 6 juni (måndag)
Terminens sista dag: 10 juni (fredag)

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Höstterminen 2022

Terminens första dag: 18 augusti (torsdag) 
Höstlov: 31 oktober - 4 november, vecka 44
Terminens sista dag: 21 december (onsdag) 

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Vårterminen 2023

Terminens första dag: 10 januari (tisdag) 
Sportlov: 27 februari - 3 mars, vecka 9
Påsklov: 10 - 14 april, vecka 15
Helgdag: 1 maj (måndag)
Kristi himmelsfärdsdag samt lovdag: 18-19 maj (torsdag-fredag) 
Klämdag: 5 juni (måndag)
Nationaldagen: 6 juni (tisdag)
Terminens sista dag: 13 juni (tisdag) 

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Lovskola läsåret 2021/22

Fribergaskolans och Mörbyskolans elever i årskurs 8-9, som riskerar att inte få godkänt betyg, kan få delta i undervisning under skollov. Lovskolan är frivillig och erbjuds om behov finns.

Lovskolan erbjuds under följande dagar:

1-2 november (höstlovet)

28 februari - 2 mars (sportlovet)

11-13 april (påsklovet)

14-15 juni (sommarlovet)

Ansökan om ledighet

Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet för ditt barn via Vklass, om ditt barn går i en kommunal skola. Ansökan skickas sedan till personal på skolan för vidare hantering. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan önskad ledighet.

Inloggning i Vklass

Beviljas endast i särskilda fall

Det är skolplikt i grundskolan och enligt Skolverkets råd ska ledighet enbart beviljas i särskilda fall efter individuell bedömning. Danderyds kommun följer Skolverkets råd och anser att elever behöver delta i undervisningen för att skolan ska kunna uppfylla sitt utbildningsuppdrag.

I vissa fall är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioder då de nationella proven genomförs. I grundskolan ansvarar föräldrarna för att elever som beviljats ledighet inte kommer efter i undervisningen.

Regler vid längre utlandsvistelse

Enligt skollagen upphör skolplikten vid längre utlandsvistelse och därmed upphör kommunens ansvar för skolpliktens genomförande.

Om en elev med skolplikt kommer befinna sig utomlands under en längre period, minst en termin eller 6 månader, men fortfarande är folkbokförd i Danderyd, ska vårdnadshavaren göra en ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse. Blanketten för detta nås via e-tjänsten Ansökan om skolpliktens upphörande. Till ansökan ska även information bifogas om hur ditt barn kommer att fullgöra skolgången under utlandsvistelsen.

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-05-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.