Lov och ledigheter i grundskolan

Här presenteras de läsårstider som gäller för nuvarande och kommande terminer i Danderyds kommunala grundskolor. Här beskriver vi också vad som gäller för eventuell extra ledighet under terminen.

Höstterminen 2019

Terminens första dag: 19 augusti
Höstlov: 28 oktober - 1 november (vecka 44)
Terminens sista dag: 19 december

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Vårterminen 2020

Terminens första dag: 8 januari
Sportlov: 24 februari – 28 februari (vecka 9)
Påsklov: 6 april – 13 april (vecka 15)
Lov: 1 maj
Lov: 21 - 22 maj (Kristi himmelsfärd)
Terminens sista dag: 10 juni

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Ansökan om ledighet

Det är skolplikt i grundskolan och enligt Skolverkets råd ska ledighet enbart beviljas i särskilda fall efter individuell bedömning. Danderyds kommun följer Skolverkets råd och anser att elever behöver delta i undervisningen för att skolan ska kunna uppfylla sitt utbildningsuppdrag.

I vissa fall är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioder då de nationella proven genomförs.

Datum för nationella prov

De kommunala skolorna i Danderyd har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

De fristående skolorna har andra rutiner, kontakta skolan direkt.

Regler vid längre utlandsvistelse

Enligt skollagen upphör skolplikten vid längre utlandsvistelse och därmed upphör kommunens ansvar för skolpliktens genomförande.

Om en elev med skolplikt kommer befinna sig utomlands under en längre period, minst en termin eller 6 månader, men fortfarande är folkbokförd i Danderyd, ska vårdnadshavaren göra en ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

För att ansöka om skolpliktens upphörande kontakta oss.

Utbildningsnämnden beslutade den 16 november 2018 att Danderyds kommun inte ska bevilja några nya ansökningar om att flytta med sig sin skolpeng vid skolgång utomlands. Tidigare fattade beslut gäller under den tidsperiod som anges i beslutet.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.