Lov och ledigheter i grundskolan

Här presenteras de läsårstider som gäller för nuvarande och kommande terminer i Danderyds kommunala grundskolor. Här beskriver vi också vad som gäller för eventuell extra ledighet under terminen.

Vårterminen 2024

Terminens första dag: 9 januari (tisdag) 
Sportlov: 26 februari - 1 mars, vecka 9
Påsklov: 2-5 april, vecka 14
Kristi himmelsfärdsdag samt lovdag: 9-10 maj (torsdag-fredag) 
Nationaldag samt lovdag: 6-7 juni (torsdag-fredag)
Terminens sista dag: 11 juni (tisdag) 

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Höstterminen 2024

Terminens första dag: 20 augusti (tisdag)
Höstlov: 28 oktober - 1 november (torsdag-fredag)
Terminens sista dag: 20 december (fredag)

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Vårterminen 2025

Terminens första dag: 8 januari (onsdag)
Sportlov: 24 - 28 februari, vecka 9
Påsklov: 14 - 17 april, vecka 16
1:a maj samt lovdag: 1 - 2 maj (torsdag-fredag)
Kristi himmelsfärdsdag samt lovdag: 29 - 30 maj (torsdag-fredag)
Nationaldag: 6 juni (fredag)
Terminens sista dag: 13 juni (fredag)

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Lovskola under läsår 2023/24

Mörbyskolan och Fribergaskolan kommer att ha lovskola för sina elever i åk 8 och 9 under följande datum under innevarande läsår:

30-31 nov, 3-5 april, 12-20 juni

Ansökan om ledighet

Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet för ditt barn via Vklass, om ditt barn går i en kommunal skola. Ansökan hanteras sedan av personal på aktuell skola. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan önskad ledighet.

Inloggning i Vklass

Från och med hösten 2024 kommer Danderyds kommunala skolor att använda sig av Schoolsoft. Ansökan om ledighet görs då via den kanalen. Mer information om Schoolsoft publiceras i samband med skolstarten. 

Ledighet beviljas endast i särskilda fall

Det är skolplikt i grundskolan och enligt Skolverkets råd ska ledighet enbart beviljas i särskilda fall efter individuell bedömning. Danderyds kommun följer Skolverkets råd och anser att elever behöver delta i undervisningen för att skolan ska kunna uppfylla sitt utbildningsuppdrag.

I vissa fall är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioder då de nationella proven genomförs. I grundskolan ansvarar föräldrarna för att elever som beviljats ledighet inte kommer efter i undervisningen.

Regler vid längre utlandsvistelse

Enligt skollagen upphör skolplikten vid längre utlandsvistelse och därmed upphör kommunens ansvar för skolpliktens genomförande.

Om en elev med skolplikt kommer befinna sig utomlands under en längre period, minst en termin eller 6 månader, men fortfarande är folkbokförd i Danderyd, ska vårdnadshavaren göra en ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse. Detta görs via e-tjänsten Ansökan om skolpliktens upphörande. Till ansökan ska även information om hur barnet kommer att fullgöra skolgången under utlandsvistelsen bifogas.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-14