Höjdsystem RH 2000

Sedan 1 juli 2013 använder Danderyds kommun det geodetiska höjdsystemet RH 2000.

RH 2000 är Sveriges nya höjdsystem som bygger på tredje precisionsavvägningen (Riksavvägningen) som slutfördes 2003. Från och med detta datum kommer alla leveranser av kartor och annan lägesbunden information från Danderyds kommun att levereras i RH 2000.

Varför bytte Danderyd höjdsystem?

Idag sker samverkan i hög utsträckning både över kommungränser och mellan flera aktörer. Det utbyts geografisk information, kartor och ritningar i stor mängd och det uppstår ofta problem när olika höjdsystem används. Flertalet olika höjdsystem används av olika aktörer, i Danderyd har RH00 använts tidigare. Övergången till ett gemensamt nationellt höjdsystem kommer underlätta dessa utbyten av information samt ge höjdinformationen högre kvalitet. Flertalet av kommunerna i Stockholms län har under våren övergått till det nya höjdsystemet RH 2000.

Hur påverkar det mig?

Som kommuninvånare i Danderyd kommer inte att märka någon skillnad efter övergången. Däremot bör alla som hanterar kartor, ritningar och lägesbunden information vara uppmärksamma på i vilket höjdsystem som mätningarna är angivna.

Övergången till RH 2000 innebär att höjddata inom Danderyds kommun kommer att korrigeras med +0,518 meter vilket kan leda till förväxlingar.

Om du har några frågor, kontakta gärna Kart– och mätavdelningen under ansvarsområdet Kart- och mättjänster på sidan www.danderyd.se/kontaktakommunen

Se även Lantmäteriets information om höjdsystemet RH 2000

Kontaktinformation

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2023-04-20