Skolskjuts med båt

Under vår och höst erbjuds grundskoleelever som bor på Tranholmen skolskjuts med båt. Båten går då på morgonen från Tranholmen till fastlandet, samt i omvänd riktning på eftermiddagen.

Skolskjuts med båt erbjuds normalt från visst datum i april till och med terminens slut och på hösten från terminsstart till visst datum i oktober. Under vintern ersätts båten av en pontonbro.

Tidtabell vårterminen 2024

Båten går på vardagar under perioden 15 april till och med 11 juni. Båten går inte på röda dagar eller klämdagar, det vill säga inte den 1 maj, 9 maj, 10 maj, 6 juni eller 7 juni.

Morgon måndag-fredag

Hämtar vid Tranholmen  kl 07:20 (Obs! Ny tid)
Lämnar i Stocksunds hamn kl 07:30 (Obs! Ny tid)
Hämtar vid Tranholmen kl 07:45
Lämnar vid Lagman Linds väg kl 07:50
Lämnar i Stocksunds hamn kl 08:00

Eftermiddag måndag-fredag

Hämtar i Stocksunds hamn kl 15:15
Hämtar vid Lagman Linds väg kl 15:25
Lämnar vid Tranholmen kl 15:30
Hämtar i Stocksunds hamn kl 16:25
Hämtar vid Lagman Linds väg kl 16:35
Lämnar vid Tranholmen kl 16:40

Tidtabellen som pdf

Frågor och svar om skolbåten

En kommun är skyldig att utforma sin grundskoleverksamhet med hänsyn till hur eleverna ska kunna ta sig till och från undervisningen. Enligt skollagen är hemkommunen bara skyldig att ombesörja kostnadsfri skolskjuts till elever i enlighet med skollagens bestämmelser. Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts till förskolan, pedagogisk omsorg, allmän förskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasieskolan, sameskolan eller specialskolan.

En kommun kan dock på frivillig grund och utöver sina skyldigheter organisera särskild skolskjuts samt fullgöra skyldigheten på andra sätt än att själv anordna skolskjutsen. Det finns inget rättsligt hinder mot att ta ut en avgift för sådana transporter.

Danderyds kommun har på frivillig grund anordnat kostnadsfri särskild skolskjuts med båt till samtliga bofasta elever på Tranholmen, under vår och höst. Den så kallade skolbåten ska tillmötesgå behov av transport till och från skolan för skolpliktiga elever, under den period då den tillfälliga pontonbron inte finns för övergång till fastlandet.

Ja, den båt som används är stor och har plats för cyklar.

Ja, grundprincipen för skolbåten är att den organiseras och samordnas utifrån skolornas start- och sluttider. Det är utifrån dessa tider som antalet tillfällen som området behöver trafikeras samordnas, samt en beräkning av antalet elever som behöver skjutsas vid varje tillfälle beräknas.

Vi strävar efter att minimera res- och väntetider i samband med skolskjuts. Men, för att skolbåten ska kunna samordnas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt går det inte att utesluta att väntetider kan uppstå och att vissa barn kan få längre väntetider och restider än andra.

Ja, skolans lokaler och skolgård räknas inte som allmän plats. Elever i årskurs F-6 som vistas där före och efter skoltid behöver vara inskrivna vid fritidshemmet.

Fritidshemmet har vanligen öppet kl 07:15-17:15. När barnet vistas på fritidshemmet är det skolan som har ansvar för barnet. Här kan barnet delta i olika aktiviteter och även äta ett mellanmål. Möjligheten att gå på fritids före och efter skolan finns för alla elever till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Avgiften för fritidshemmet styrs av hushållets inkomst före skatt.

Läs mer om fritidshemmet här

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.