Cedergrenska

Cedergrenska parken ligger i Stocksund.

I parken finns en skogsdel, ett arboretum med exotiska barrväxter, en trädgårdsdel med 50 olika sorters fruktträd, ett klipp- och ett strandparti mot Stocksundet och Lilla Värtan.

Karta över fruktträd i Cedergrenska parken

Äppelsorter i Cedergrenska parken

Skötselplan Cedergrenska parken

Cedergrenska tornet: Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849-1921) ursprungliga idé var att bygga ett utsiktstorn. Efterhand utvidgades denna tanke till att omfatta ett torn med bostadsrum.

Flera arkitekter var inkopplade på projektet, Cedergren avbröt ideligen arbetet med Cedergrenska tornet och kom med egna idéer om utförandet. Det viktiga för honom var att tornet byggdes hantverksmässigt med gamla tekniker, av många hantverkare och under lång tid.

Vid Cedergrens död 1921 var tornet ännu inte färdigt. Cedergren var skogsmästare och planterade många träd, främst barrträd, i parken för att bedriva forskning om nya arter som kunde passa för skogsbruk.

Cypress, kaukasisk gran och Douglasgran är några exempel på de ovanliga trädslagen som Cedergren lät plantera. Hans döttrar var också intresserade av odling och självförsörjning och skapade en rosenträdgård.

Efter att den sista familjemedlemmen dött utan arvingar testamenterades anläggningen till Skogshögskolan. 1981 fick Danderyds kommun köpa parken med alla byggnader. Under 1990-talet renoverades Cedergrenska tornet.

I dag har fler exoter har planterats vid västra entrén och i Grankärret. Ängen har tagits upp i ängssystemet och slagits med hästslåtter och strandpromenaden har renoverats.

Bin i Cedergrenska parken

Bin och pollinerare är viktiga för en bra biologisk mångfald. Sedan 2013 har kommunen bikupor placerade i Cedergrenska parken. Idag finns tre bikupor utplacerade, varav en är en visningskupa. Bikupor var förr i tiden en självklar del av ett producerande hushåll. Familjen Cedergren var väldigt intresserade av odling och självhushållning och i den andan har bikupor installerats i trädgården för att förbättra pollineringen av fruktträdgården.

Dagens bikupor sköts av vår lokala biodlarförening Danderyd Täby biodlarförening. Föreningen ansvarar för skötseln av kuporna och hjälper till de gånger ett bisamhälle svärmar i kommunen.

Varför svärmar bin?

Svärmning beror på att bina vill föröka sig och sprida sig. De har kanske fått för dåligt med utrymme på sin gamla boplats. Då drar de upp en ny drottning och när hon är på väg att kläckas lämnar den gamla drottningen bikupan med hälften av bina. Svärmen brukar flyga iväg och sätta sig på en gren eller liknande föremål och kan sedan hämtas in av föreningen för att få ett nytt hem i en tom bikupa.

Kontakta Danderyd Täby biodlarförening om du ser en svärm i Danderyd.

Bin har en viktig roll

Danderyds kommun satsar på bin för att uppmärksamma de arbete bina utför och för att bina är hotade globalt. Sjukdomar och alltför stor användning av ogräsbekämpningsmedel och insektmedel inom det storskaliga jordbruket hotar binas fortlevnad.

Förutom att producera honung pollinerar de växter så andra insekter, djur och människor får frukt och bär. Ungefär 30 procent  av den mat vi äter har pollinerats av bin och andra insekter. För att producera ett kilo honung måste honungsbina besöka cirka 1 200 000 blommor.

Hitta till parken

Ta röda tunnelbanelinjen mot Mörby centrum, gå av vid Danderyds sjukhus.

Byt till buss 601 och gå av vid hållplats Sjöstigen.

Närmaste adress till parken är Kungsvägen 2, Stocksund.

Karta Cedergrenska parken

Uppdaterad: 2024-06-14