Germaniaparken

Barracuda kallas den sandstrand som ligger i Germaniaparken, i Germaniaviken i Djursholm. Germaniaparken är en park med vackra grönytor som sluttar ned mot sandstrand och vattenbryn.

Här finns ett klippbad med en badstege som ligger i året om, samt på sommaren även en svikt. I parkens inre del finns många äldre fruktträd. Här har även nya ungträd av äpple planterats under 2018 och framåt.

Parken har också en vildare del med inhemsk flora i form av gamla tallar och ekar från klippbadet ner till sandstranden. Här uppe står en stengrund från ett gammalt lusthus som under vintern 2022 - 2023 fått en ny påbyggnad.

På sommaren är gräsmattan full av soldyrkare. Parkens badstrand lämpar sig väl för mindre barn, medan klippbadet fått en ny ledstång så att de med sämre balans och stabilitet kan få stöd på vägen ner.

På hösten mognar här ett otal gamla äppelsorter och det stora päronträdet ger mycket skörd, kom hit och plocka!

Uppdaterad: 2023-12-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.