Kommunens bostäder

Bor du i en bostad som tillhör kommunen och vill göra en felanmälan?

Det är fastighetsavdelningen på Tekniska kontoret som sköter kommunens egna bostäder och fastigheter. Det är kommunens entreprenör L&T som tar emot din felanmälan.

Om kommunens bostäder

Danderyds kommun tillhandahåller främst bostäder för särskilt boende. Det är Socialkontoret som förmedlar denna typ av boende.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Seniorlägenheter
  • Korttidsboende

Vård- och omsorgsboende riktar sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller demenssjukdom. En seniorlägenhet är en lägenhet som är tillgänglighetsanpassad. Korttidsboende kan vara en tillfällig lösning i avvaktan på ledig plats inom ett vård- och omsorgsboende.

Felanmälan - för dig som är hyresgäst i en bostad som tillhör kommunen

Om din felanmälan till exempel gäller trasig spis, stopp i avloppet, behov av extranyckel eller liknande.

E-post: felanmalan.fastighet@danderyd.se

Telefon: 08-568 912 86

Akut felanmälan

Om din felanmälan till exempel gäller vattenläcka.

Telefon: 08-568 912 86

Vid brand eller liknande, kontakta 112.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.