Idrottsparken

Idrottsparken ligger i Stocksund utefter Frejavägen bredvid Stockhagens idrottsplats.

Området utgörs av skog, ängs- och gräsmark,  idrottsanläggningar och en pulkabacke. Motionsspåret i skogen ansluter till Kyrkparken. På en av ängarna ligger en lekplats. Området består av både öppen äng samt sluten skog.

Uppdaterad: 2023-12-18