Föreläsningar, cirklar och kurser

Anhörigstödet anordnar en rad olika föreläsningar, cirklar och kurser. För att hålla dig uppdaterad på vad som erbjuds kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Webbkurs/Digitala grupper för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga(Nka)

- har tagit fram en digital navigeringskurs. Den vänder sig till anhöriga som har en närstående med demens eller kognitiv sjukdom.

Kursen är avgiftsfri och innehåller flera föreläsningar om bland annat olika demenssjukdomar, bemötande och framtidsfullmakter.

Digital navigeringskurs för anhöriga på Nka

Guide till kunskap om äldre personer och psykisk (o)hälsa.

Navigeringskurs för anhöriga i Stockholm

En kurs för personer vars närstående är under 65 år eller yrkesverksam under 70. Karolinska sjukhuset, kognitiva mottagningen. Första tillfället är 28 sept, kl. 18-20.

Anmälan till kursen

Info: Navigeringskurs med KS Huddinge höst 2022.pdf

Alzheimer Café

- nystart med framtidsplaner och musik för sinnet och minnet, 19 maj

Information och anmälan

FIGHT DEMENTIA

- nationellt sommarläger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder

Information och anmälan

Är du anhörig till någon som drabbats av en stroke?

- digitala samtalsgrupper med fokus på upplevelser och erfarenheter.

Vårens tider

Mötesplats Ung anhörig

en träffpunkt för dig med en förälder med demenssjukdom/kognitiv svikt.

Vårens tider

Anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska

- besvarar frågor från anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Svar på vanliga frågor om demens

"Min man hallucinerar och skriker i sömnen"

- unikt podsamtal med  entreprenören Monica Lindstedt.

LEWY BODY sjukdom

- vad det innebär att vara anhörig

Inbjudan till träffar kring Lewy Body

Är du nybliven förälder till ett barn som drabbats av omfattande funktionsnedsättning?

Första tiden-samlad information på NKA

Informationsflyer - första tiden

Är du närstående till person med beroendeproblematik?

Beroendecentrum ger stöd

Online events i samarbete med SNAPH

SNAPH

- står för Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa.

Lugn i stormen - en kurs för inre strategier i oroliga tider

Syskongrupp online för vuxna syskon

Uppdaterad: 2022-06-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.