FÖRELÄSNINGAR, GRUPPER OCH CIRKLAR

Anhörigstödet anordnar en rad olika föreläsningar, cirklar och kurser. Vi samarbetar i flera olika nätverk för att på bästa möjliga sätt kunna stötta dig som befinner dig en specifik anhörigsituation. Här följer en lista på gruppverksamheter som du kan anmäla dig till. Vissa arrangeras av Danderyds kommun, medan andra sker i samarbete med eller utav andra aktörer.

Webbkurs/Digitala grupper för anhöriga

Danderyds kommun samarbetar i flera olika nätverk för att på bästa möjliga sätt kunna stötta dig som befinner dig en specifik anhörigsituation. Här följer en lista på gruppverksamheter som du kan anmäla dig till. 

För att hålla dig uppdaterad på vad som erbjuds kan du prenumerera på anhörigstödets nyhetsbrev.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga(Nka)

- har tagit fram en digital navigeringskurs. Den vänder sig till anhöriga som har en närstående med demenssjukdom eller kognitiv sjukdom.

Kursen är avgiftsfri och innehåller flera föreläsningar om bland annat olika demenssjukdomar, bemötande och framtidsfullmakter.

Digital navigeringskurs för anhöriga på Nka

Guide till kunskap om äldre personer och psykisk (o)hälsa.

Navigeringskurs för anhöriga i Stockholm

En kurs för personer vars närstående är under 65 år eller yrkesverksam under 70. Karolinska sjukhuset, kognitiva mottagningen. Första tillfället är 28 september, kl. 18-20.

Mer information om kursen

Anmälan till kursen

 

Anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska

- besvarar frågor från anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Svar på vanliga frågor om demens

"Min man hallucinerar och skriker i sömnen"

- unikt podsamtal med  entreprenören Monica Lindstedt.

LEWY BODY sjukdom

- vad det innebär att vara anhörig

Inbjudan till träffar kring Lewy Body

Är du nybliven förälder till ett barn som drabbats av omfattande funktionsnedsättning?

Första tiden-samlad information på NKA

Informationsflyer - första tiden

Är du närstående till person med beroendeproblematik?

Anhörigprogram – Danderyds kommun

Beroendecentrum ger stöd

 

Online events i samarbete med SNAPH

SNAPH

- står för Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa.

Syskongrupp online för vuxna syskon

 

 

 

 

Uppdaterad: 2023-03-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.