Föreläsningar, cirklar och kurser

Anhörigstödet anordnar en rad olika föreläsningar, cirklar och kurser. Vi samarbetar i flera olika nätverk för att på bästa möjliga sätt kunna stötta dig som befinner dig en specifik anhörigsituation. Här följer en lista på gruppverksamheter som du kan anmäla dig till. Vissa arrangeras av Danderyds kommun, medan andra sker i samarbete med eller utav andra aktörer.

Webbkurs/Digitala grupper för anhöriga

Danderyds kommun samarbetar i flera olika nätverk för att på bästa möjliga sätt kunna stötta dig som befinner dig en specifik anhörigsituation. Här följer en lista på insatser för olika kategorier av anhörigskap.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

- har tagit fram en digital navigeringskurs. Den vänder sig till anhöriga som har en närstående med demenssjukdom eller kognitiv sjukdom.

Kursen är avgiftsfri och innehåller flera föreläsningar om bland annat olika demenssjukdomar, bemötande och framtidsfullmakter.

Digital navigeringskurs för anhöriga på Nka

Guide till kunskap om äldre personer och psykisk (o)hälsa.

Anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska

- besvarar frågor från anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Svar på vanliga frågor om demens

"Min man hallucinerar och skriker i sömnen"

- unikt podsamtal med  entreprenören Monica Lindstedt.

LEWY BODY sjukdom - vad det innebär att vara anhörig

Inbjudan till träffar kring Lewy Body

Är du nybliven förälder till ett barn som drabbats av omfattande funktionsnedsättning?

Första tiden-samlad information på NKA

Informationsflyer - första tiden

Är du närstående till person med beroendeproblematik?

Anhörigprogram – Danderyds kommun

Beroendecentrum ger stöd

SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa)

Anmäl dig till vårens kostnadsfria, digitala föreläsningar:
Digitalt föreläsningsprogram våren 2024 

Lyssna på podden UPPSNAPPAT - från nära håll vid psykisk sjukdom

SNAPH Video - inspelade föreläsningar

Välkommen till digital samtalsgrupp för vuxensyskon!

Har du svårt att veta vilket ansvar du har för ditt syskon? Drabbas du ibland av dåligt samvete? Har du svårt att veta vad du själv vill?
Kanske är du ett vuxensyskon och vill dela dina tankar och erfarenheter med andra som också känner igen sig i de här frågorna. 

Syskongrupp online för vuxna syskon

Uppdaterad: 2024-05-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.