Gränsutvisning

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan en gränsutvisning göras. Kostnad debiteras per timme enligt kommunens taxa. Observera att inga nya gränsmarkeringar skapas vid gränsutvisning. Kontakta Kart- och mätavdelningen för beställning.

Till vår hjälp har vi instrument som sätter ut gränspunktens koordinater. Oftast går det att hitta de ursprungliga gränsmarkeringarna, till exempel järnrör och järndubbar. Gränspunktens läge markeras med en stakkäpp. I vissa fall, då sikten mellan stakkäpparna som markerar gränslinjen försvåras av vegetation eller nivåskillnader, kan stakkäppar sättas på linjen för att underlätta sikten emellan.

Om de ursprungliga gränsmarkeringarna inte går att återfinna och man vill att gränsen återmarkeras på ett mer beständigt sätt, till exempel med järnrör, ska en ansökan om särskild gränsutmärkning göras hos Lantmäteriet.

Mer information

Lantmäteriets startsida

Blankett för ansökan om särskild gränsutmärkning hos Lantmäteriet

Informationsbroschyr från Lantmäteriet om fastighetsgränser

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2020-11-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.