Förskola och pedagogisk omsorg

I Danderyds kommun finns förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheterna drivs som kommunala eller fristående verksamheter, där de fristående till exempel är föräldrakooperativ eller ekonomiska föreningar.

Kostnadsfri allmän förskola

Enligt lag ska alla kommuner erbjuda en kostnadsfri allmän förskola till barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 3 timmar per dag och max 525 timmar per år. Den är helt frivillig och det kostar ingenting att delta i verksamheten, men inga måltider ingår. 

Ansökan till den kostnadsfria allmänna förskolan görs på samma sätt som till den vanliga förskolan.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. I Danderyd finns pedagogisk omsorg för barn 1-5 år i fristående regi. 

Maxtaxa gäller även för den pedagogiska omsorgen och ansökan görs på samma sätt som till den vanliga förskolan.

Mer om pedagogisk omsorg (Skolverket)

Kommunikation via Vklass

Du som vårdnadshavare får information från förskolan via lärplattformen Vklass. Loggar in i Vklass gör du via appen i din telefon samt ditt bank-id. Det går också bra att logga in via vklass.se. Om du inte har något bank-id, kontakta din skola så får du hjälp. 

Mer information om Vklass

Kvalitet i förskolan

Inom ramen för Våga visa genomförs årligen enkätundersökningar bland vårdnadshavare med barn i såväl kommunala som fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Danderyd.

Läs mer om Våga visa

Enkätsvar förskola och pedagogisk omsorg 2023

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.