Trafikregler och säkerhet

Danderyds kommun genomför regelbundet åtgärder för att trafiken ska bli säkrare i kommunen. Dessa presenteras i kommunens trafiksäkerhetsprogram.

I kommunens Trafikinvesteringsprogram för perioden 2018-2020, finner ni en detaljerad beskrivning av vad som händer, och vad som kommer att hända på sikt i Danderyd gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelsatsningar.

Trafikinvestingsprogram för 2018-2020

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som kommunen avser att anlägga under 2018, sett till projekt av större form.

 • Ymervägen, etapp 2. Breddning av trottoaren mellan Emblavägen och Altorps Station, likt genomförande 2017.
 • Skirnervägen, anläggandet av trottoar mellan Torgerdsvägen och Emblavägen.
 • Alfhemsvägen, breddning av gångbana mellan Vendevägen och Hildingavägen, samordning med beläggningsplan.
 • Burevägen, breddning av trottoar mellan Vikingavägen och Eddavägen, likt genomförande 2017.
 • Skogsviksvägen, anläggande av trottoar från Edsviksvägen mot Skogsviks strand.
 • Västra Banvägen etapp 1, anläggande av gångbana mellan Gamla Norrtäljevägen och Gethagsvägen.
 • Lokevägen, breddning av gångbana, samordning med beläggningsplan.
 • Norrängsvägen, breddning av gångbana, mellan Ymervägen och Framnäsviken.
 • Östbergavägen, anläggande av trottoar från Danderydsvägen fram till Djursholms Ridklubb.
 • Förstärkta information vid övergångställen, s.k. FIVÖ, vid utvalda skolor och idrottsplatser.
 • Anläggandet av en s.k. timglashållplats i höjd med Ekebyskolan och Baduhilds förskola.

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2018-07-02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.