Trafik och säkerhet

Trafiken i Danderyd ska vara säker, trygg, framkomlig och tillgänglig. Kommunen har en trafikstrategi som sätter riktningen för hur kommunen ska jobba med trafikfrågor, idag och för framtiden.

Allt arbete med trafiken i Danderyd utgår från trafikstrategins fyra inriktningar:

  • Samhällsplanering och hållbart resande
  • Trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet
  • Minska transportsystemets negativa påverkan på hälsa, miljö och klimat
  • Effektivisera leveranstrafiken

Trafikstrategi 2021-2030.pdf

Trafiksäkerhet

Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Det långsiktiga målet är att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom transportsystemet.

Danderyds kommun genomför regelbundet åtgärder för att trafiken ska bli säkrare i kommunen.

I kommunens trafikinvesteringsprogram beskrivs vilka cykelsatsningar och åtgärder som föreslås för att höja trafiksäkerheten för perioden. Det är tekniska nämnden som beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras.

Tekniska nämnden 2022-06-08 - Trafikinvesteringsprogram 2022

Beslut TN 2022-06-08 § 61 Trafikinvesteringsprogram 2022.pdf

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-19