Trafik och säkerhet

Danderyds kommun genomför regelbundet åtgärder för att trafiken ska bli säkrare i kommunen. Dessa presenteras i kommunens trafiksäkerhetsprogram.

I kommunens Trafikinvesteringsprogram för perioden 2021-2023 (beslut om åtgärder för år 2021 är fattat av tekniska nämnden), finner ni en detaljerad beskrivning av vad som händer  och vad som kommer att hända på sikt i Danderyd gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelsatsningar.

Trafikinvesteringsprogram 2021-2023.pdf

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad kommunen gör 2021.

  • Fördjupning av trafikutredning om Inverness
  • Trafikutredning Rinkebyvägen
  • Inventering säkra skolvägar
  • Nya cykelöverfarter
  • Nya digitala hastighetsdisplayer
  • Projektering för trafiksignal vid Mörby station

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-04-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.