Anhörigstöd

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet.

Föreläsningar, cirklar och kurser

Anhörigstödets stora utbud av föreläsningar

Så får du anhörigstöd

Kommunalt anhörigstöd - vad är det?

Film om kommunalt anhörigstöd

Som anhörig är du ovärderlig men du behöver också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram
FACEBOOK

INSTAGRAM 

Ring eller mejla enligt kontaktuppgifter i kontaktrutan. Du kan också fylla i formuläret, kontakt med anhörigstödet, så blir du kontaktad av en anhörigkonsulent.

Kontakt med anhörigstödet

Behöver du stöd kring psykisk hälsa i kristid?

Stödlista på Uppdrag psykisk hälsas hemsida

Anhöriglinjen

Coronavirus

Pandemin har fått stora konsekvenser för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har undersökt vilka konsekvenser covid-19 pandemin har fått för anhöriga och anhörigstödet i Sverige. Undersökningen visar att anhöriga har gjort mer omfattande omsorgsinsatser än tidigare, vilket i sin tur har lett till sämre hälsa och ökad social isolering. Samtidigt har stödet till anhöriga på många håll minskat, ställts in eller på andra sätt blivit mer svårtillgängligt.

Undersökningen i sin helhet

Demenssamordnare/anhörigkonsulent

Demenssamordnare Catherine Berglund håller i samtal, kurser och cirklar för anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med demens. I sin roll som demenssamordnare ger hon stöd och hjälp till personer med minnessvårigheter och deras anhöriga. Demenssamordnaren är också en viktig länk mellan primärvården, minnesmottagningen och kommunen.

I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • informera om minnesrelaterade sjukdomar och det stöd kommunen erbjuder
  • erbjuda stöd och handledning kring bemötande och förhållningssätt
  • ordna utbildningar om minnesrelaterade sjukdomar
  • leda anhörigcirklar
  • erbjuda stöd till personer med demenssjukdom

Första hjälpen sidan för dig som fått diagnosen kognitiv sjukdom-demenssjukdom

Till dig med demensdiagnos

Anhörig till person med demensdiagnos

Demensförbundets nätverk för dig som är under 65 år och make/maka/sambo till en person med en demenssjukdom

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulent Mikael Nylander håller i samtal, kurser och cirklar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, anhöriga till personer som drabbats av stroke, anhöriga till personer som levt eller lever nära missbruk och anhöriga till barn och ungdomar med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

I de olika nätverken får du möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal, gemenskap, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Läs om alla träffar i "På gång i anhörigstödet". Kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna hittar du i kontaktrutan och i nyhetsbrevet.

Kommunens program för närstående till personer med alkohol- och drogproblematik

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort ska vara en trygghet för den anhörige/närstående och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Du får kortet av din anhörigkonsulent. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Fullmakt

Om du behöver någon som förvaltar och företräder dina ekonomiska intressen kan du skriva under en fullmakt. På Demensförbundets webbplats hittar du mer information om fullmakter och även blanketter för att ansöka om fullmakt.

Om framtidsfullmakt på Demensförbundet

Blankett generalfullmakt

Blankett framtidsfullmakt

Mer information

Anhörigföreningen i Danderyd

Äldrenytt

Handbok för anhöriga

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Demenssamordnare, Silviasjuksköterska
Catherine Berglund
08-568 911 19

Anhörigkonsulent
Mikael Nylander
08-568 919 26

anhorigstod@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-07-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.