Anhörigstöd

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet.

Mormor med barnbarn på kalas

Så får du anhörigstöd

ANHÖRIGSTÖD

Anhörigkonsulent - Mikael Nylander

DEMENSSAMORDNING

Demenssamordnare/anhörigkonsulent - Catherine Berglund

Kommunalt anhörigstöd - vad är det?

Som anhörig är du ovärderlig men du behöver också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen.

Anhörigstödets nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Följ oss gärna på Facebook och Instagram
FACEBOOK

INSTAGRAM 

Ring eller mejla enligt kontaktuppgifter i kontaktrutan. Du kan också fylla i formuläret, kontakt med anhörigstödet, så blir du kontaktad av en anhörigkonsulent.

Kontakt med anhörigstödet

Föreläsningar, cirklar och kurser

Anhörigstödets stora utbud av föreläsningar

Behöver du stöd kring psykisk hälsa i kristid?

Stödlista på Uppdrag psykisk hälsas hemsida

Anhöriglinjen

Coronavirus

Pandemin har fått stora konsekvenser för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har undersökt vilka konsekvenser covid-19 pandemin har fått för anhöriga och anhörigstödet i Sverige. Undersökningen visar att anhöriga har gjort mer omfattande omsorgsinsatser än tidigare, vilket i sin tur har lett till sämre hälsa och ökad social isolering. Samtidigt har stödet till anhöriga på många håll minskat, ställts in eller på andra sätt blivit mer svårtillgängligt.

Undersökningen i sin helhet

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort ska vara en trygghet för den anhörige/närstående och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Du får kortet av din anhörigkonsulent. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Fullmakt

Om du behöver någon som förvaltar och företräder dina ekonomiska intressen kan du skriva under en fullmakt. På Demensförbundets webbplats hittar du mer information om fullmakter och även blanketter för att ansöka om fullmakt.

Om framtidsfullmakt på Demensförbundet

Blankett generalfullmakt

Blankett framtidsfullmakt

Mer information

Anhörigföreningen i Danderyd

Äldrenytts nyhetsbrev

Handbok för anhöriga

Foldrar och broschyrer

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Demenssamordnare, Silviasjuksköterska
Catherine Berglund
08-568 911 19

Anhörigkonsulent
Mikael Nylander
08-568 919 26

anhorigstod@danderyd.se

Uppdaterad: 2022-10-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.