Anhörigstöd

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet.

NYHET Webbkurs för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga(Nka) har tagit fram en digital navigeringskurs. Den vänder sig till anhöriga som har en närstående med demens eller kognitiv sjukdom.

Kursen är avgiftsfri och innehåller 12 föreläsningar om bland annat olika demenssjukdomar, bemötande och framtidsfullmakter. Den ger även konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Kursen, som är framtaget tillsammans med anhörigkonsulenter och Svenskt Demenscentrum finns tillgänglig på Nka:s hemsida.

ANHÖRIGLINJEN

 

Hur pratar du om Coronavirus med personer med demenssjukdom?

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Två tredjedelar av all vård och omsorg ges i hemmet av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Många som befinner sig mitt i livet har fullt upp med att pussla ihop familjelivet med barn, karriär, friskvård och den egna hälsan.

Om det utöver detta tillkommer ansvar att hjälpa en närstående som drabbats av skada eller sjukdom, kan man plötsligt befinna sig i en tuff situation som är omöjlig att förbereda sig inför. Man påverkas mycket, mår dåligt, inkomsten kanske blir sämre och många gånger förändras det sociala nätverket.

Som anhörig är du ovärderlig men du behöver också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen.

Så får du anhörigstöd

Följ oss gärna på INSTAGRAM 

Ring eller mejla enligt kontaktuppgifter i kontaktrutan. Du kan också fylla i formuläret så blir du kontaktad av en anhörigkonsulent:

Kontakt med anhörigstödet

Föreläsningar, cirklar och kurser

Anhörigstödet anordnar en rad olika föreläsningar, cirklar och kurser som du kan läsa om i nyhetsbrevet. För att hålla dig uppdaterad på vad som erbjuds kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Unga anhöriga till personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom

Navigeringskurs - digitalt för anhöriga

Syskongrupper online - anmäl intresse 

Pappor online - Zoom möten över internet 

Anhörigstödets nyhetsbrev

Anhörigstöd "du är viktigast"

Lugn i stormen - för dig som lever under stress pga en anhörig

För dig som har vuxna barn med funktionsnedsättning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Demenssamordnare och anhörigkonsulent

Demenssamordnare Catherine Berglund håller i samtal, kurser och cirklar för anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med demens. I sin roll som demenssamordnare ger hon stöd och hjälp till personer med minnessvårigheter och deras anhöriga. Demenssamordnaren är också en viktig länk mellan primärvården, minnesmottagningen och kommunen.

I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • informera om minnesrelaterade sjukdomar och det stöd kommunen erbjuder
  • erbjuda stöd och handledning kring bemötande och förhållningssätt
  • ordna utbildningar om minnesrelaterade sjukdomar
  • leda anhörigcirklar
  • erbjuda stöd till personer med demenssjukdom

Till dig med demensdiagnos

Anhörig till person med demensdiagnos

Demensförbundets nätverk för dig som är under 65 år och make/maka/sambo till en person med en demenssjukdom

Anhörigkonsulent Mikael Nylander håller i samtal, kurser och cirklar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, anhöriga till personer som drabbats av stroke, anhöriga till personer som levt eller lever nära missbruk och anhöriga till barn och ungdomar med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

I de olika nätverken får du möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal, gemenskap, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Läs om alla träffar i "På gång i anhörigstödet". Kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna hittar du i kontaktrutan och i nyhetsbrevet.

Kommunens program för närstående till personer med alkohol- och drogproblematik

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort ska vara en trygghet för den anhörige/närstående och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Du får kortet av din anhörigkonsulent. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Fullmakt

Om du behöver någon som förvaltar och företräder dina ekonomiska intressen kan du skriva under en fullmakt. På Demensförbundets webbplats hittar du mer information om fullmakter och även blanketter för att ansöka om fullmakt.

Demensförbundet

Blankett generalfullmakt

Blankett framtidsfullmakt

Mer information

Anhörigföreningen i Danderyd

Äldrenytt

Handbok för anhöriga

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Demenssamordnare, Silviasjuksköterska
Catherine Berglund
08-568 911 19

Anhörigkonsulent
Mikael Nylander
08-568 919 26

anhorigstod@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.