Enskilt vatten - egen brunn

En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Du kan också behöva kontrollera kvaliteten. Det är speciellt viktigt om brunnen ligger i närheten av mark där kor, hästar eller andra djur betar.

För att du ska ha aktuell kunskap om vilken kvalitet ditt dricksvatten håller bör du provta ditt vatten med några års mellanrum.

Det är viktigt att kontrollera bakteriehalt, kemiska ämnen och eventuellt metaller. Dessutom kan halten av radon behöva kontrolleras, speciellt i djupa bergborrade brunnar.

Om du är intresserad av att provta ditt vatten, kontakta ett laboratorium. 

Information om dricksvattenkvalitét på Livsmedelsverkets webbplats

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-03-07