Skolskjuts och elevresa

Danderyds kommun erbjuder SL:s skolbiljett till elever i åk 7-9 med mer är 4 km till skolan och till elever i gymnasiet med mer än 6 km till skolan. Skolskjuts med båt erbjuds elever som bor på Tranholmen och skolskjuts med bil erbjuds elever med särskilda behov.

En pojke med brunt långt hår håller armarna i kors.

För elever i förskoleklass till och med årskurs 6 erbjuds inte någon skolskjuts. Det är då vårdnadshavarens ansvar att transporten till och från skolan sker på ett säkert sätt. Även om eleven växelvis bor på olika adresser och den ena är i en annan kommun än Danderyd, är transporten till skolan vårdnadshavarens ansvar.

Skolskjuts efter olycksfall

Råkar en elev ut för ett allvarligare olycksfall kan kommunen genom den kollektiva olycksfallsförsäkringen stå för transporten till och från skolan under en tid. Vårdnadshavaren behöver då göra en olycksfallsanmälan till Stockholmsregionens Försäkring AB.

Anmälan av olycksfallsskada

Riktlinjer för skolskjuts

Våra riktlinjer för skolskjuts finns på sidan med styrdokument, under rubriken Styrande dokument - förskola och skola. 

Kommunens styrdokument

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-05-23