Kollektivtrafik och infrastruktur

Utveckling av kommunikation och infrastruktur styrs i en kommun till stor del av olika planer, till exempel översiktsplanen och detaljplaner.

Planerna ligger till grund för utveckling av byggande och infrastruktur, för hur framtida energianvändning ska se ut och hur vår natur ska skyddas. Målet med planeringen  är att kommunen ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och  ekologiskt perspektiv.

På de här sidorna kan du följa ombyggnaden av Mörby centrum, upprustningen av Roslagsbanan och utbyggnaden av elnätet.

Kommunikationer

Du kan resa till och inom Danderyds kommun med buss, tunnelbana och tåg - Roslagsbanan. En pendelbåt angör också Tranholmen och Ekudden. Mer information om det finns hos SL, Storstockholms lokaltrafik:

SL, Storstockholms lokaltrafik

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.