Läkemedel

Gamla läkemedel ska inte slängas i soppåsen eller spolas ned i toaletten. Det kan innebära en risk för negativ miljöpåverkan. Därför är det viktigt att mediciner hanteras på rätt sätt.

Här kan du lämna läkemedel

Gamla läkemedel lämnar du till närmaste apotek. Till apoteken lämnar du också kanylburkar. Behöver du fler kanylburkar kvitterar du ut dem kostnadsfritt på apoteken.

Hemsjukvård

Om en patient vårdas hemma har den som ger vård ansvaret för att överblivna läkemedel, sprutor och annan medicinsk utrustning som används i samband med vården omhändertas på ett bra sätt.

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2023-02-01