Gräsytor i Danderyd

I Danderyds kommun sköts gräsytorna av Tekniska kontoret. Det finns olika sorters gräsmarker som alla kräver olika skötsel.

Gräsmattor

Dessa finns ofta i parker och andra större områden där gräset ska vara kort hela säsongen. Skötseln sker med max fjorton dagars intervall. I enstaka parker sker klippning med tätare intervall. Gräsklippningen anpassas efter försommarens snabbare grästillväxt. På vissa gräsytor finns det lökplanteringar. För att lökblomningen ska kunna återkomma undantas dessa ytor från gräsklippning i början av säsongen.

Vägkanter

Vid större gator och vägar, inklusive gång- och cykelvägar, sköter anläggningsavdelningen vägkanterna med vägkantslåtter för framkomlighetens skull. Denna sker tre gånger per år. Kravet på gräsytorna är att de inte får skymma eller växa in över vägar, gång- och cykelbanor.

Ängsytor

Ängsslåtter med hästar på Altorps gärde. Personal från Järva trädvårdscenter

Flera av kommunens gräsytor är ängar. De sköts genom ängsslåtter, där det slagna gräset plockas upp och rundbalas, hässjas eller läggs separat i hökomposter beroende på yta. Denna skötsel sker med häst eller traktorer.

Alla ängsytor är indelade i två delar där den första delen slås i slutet av juni och den andra i slutet av augusti. Många ytor är uppdelade i mindre delytor på grund av detta.  Det innebär att det alltid finns nyslagna ängar under hela säsongen i kommunen. Ängsväxter trivs med denna skötsel och det gör även många djur. Ytterligare en fördel är att det blir en lägre och glesare vegetation i ytorna med denna skötsel.

Skogsbryn

Det finns delar av ängar där gräset får vara högre permanent, till exempel mot skogskanter och där det inte är i vägen. Ibland får bårder av högt gräs runt grönytor även fungera som en skärm mot trafikmiljöer.

All skötsel sker med kontraktsbundna entreprenörer. Kommunen har en entreprenör som sköter gräsmattor, en som sköter ängsytorna med traktorer och en hästentreprenör som sköter de ängsytor som slås med häst. Vägkanterna sköts via en vägkantsentreprenör.

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2023-12-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.