Så utvecklas miljön runt Mörby centrum

Nya mötesplatser, trivsamma och gröna stråk, bättre tillgänglighet och en mer välkomnande miljö. Det är planen när kommunen tar ett helhetsgrepp och knyter ihop utemiljöerna runt Mörby centrum. Här rustar vi upp två torg, en park och närliggande gator med syfte att skapa ett mer levande, tryggt och trafiksäkert centrum.

Ta en flygtur! Flygfilmen tar sin början vid Södra torget, fortsätter via parken och slutar vid det Norra torget (busstorget).

Vad händer i Mörby centrum?

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer parallellt. Under de senaste åren har nya flerbostadshus har växt fram och Skandia fastigheter har utvecklat köpcentret. Framöver ska centrumbyggnaden byggas ut mot Norra torget - busstorget - och få nya entréer.

På Norra torget planeras två nya byggnader; kvarteret Albatross (JM) som kommer att inrymma bostäder, och en paviljong (Skandia fastigheter) som ger plats åt handel och restaurangverksamhet. En trappa från Golfvägen ner mot norra torget förbättrar flödet och tillgängligheten i området.

Projekt som pågår i Mörby centrum

Så utvecklas utemiljön

Kommunen tar ett helhetsgrepp om utemiljöerna och skapar två nya torg, en park och rustar upp gator. Målet är att knyta ihop områdets ytor och skapa en mer levande, tillgänglig och välkomnande plats. Området ska få en tydligare identitet och avgränsning. Tomma ytor ska fyllas med liv och rörelse.

Detta görs

Södra torget och parken

  • I den södra del av centrum tar ett nytt torg i bästa solläge form. Här blir det en mötesplats med sittytor och grönska, uteserveringar och torghandel.
  • Från torget når du den park som växer fram mellan husen i Mörby. Här blir det en grön oas med parkbänkar och picknickbord, utegym och lekplats, blomsterängar och planteringar.
  • Området har jämnats till för att skapa bättre tillgänglighet för rullatorer, rullstolar och barnvagnar.
  • Gångstråket i parken utgör en naturlig länk mellan Södra torget och Norra torget, busstorget. Torget och parken beräknas stå klart sommaren 2023.

Södra torget och parken - projektsida

Norra torget och Mörbyleden

  • Vid Norra torget planeras det bland annat för torghandel, food trucks och vattenkonst. Målet är att skapa en mer välkomnande och definierad mötesplats.
  • Intill centrum rustar vi upp Mörbyleden för att skapa en mer trafiksäker miljö oavsett om du går, rullar, cyklar eller åker bil.
  • Etappen för Norra torget och Mörbyleden planeras nu. Beräknad byggstart är tidigast 2025.

Vintern 2022/23 bjuder vi in till en enkät där du kan tycka till om planeringen. Läs mer på projektsidan!

Norra torget och Mörbyleden - projektsida

Uppdaterad: 2023-01-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.