Så utvecklas miljön runt Mörby centrum

Nya mötesplatser, trivsamma och gröna stråk, bättre tillgänglighet och en mer välkomnande miljö. Det är planen när kommunen tar ett helhetsgrepp och knyter ihop utemiljöerna runt Mörby centrum. Här rustar vi upp två torg, en park och närliggande gator med syfte att skapa ett mer levande, tryggt och trafiksäkert centrum.

Ta en flygtur! Flygfilmen tar sin början vid det södra torget, fortsätter via parken och slutar vid Mörbyplan (busstorget) i norr.

Vad händer i Mörby centrum?

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer parallellt. Under de senaste åren har nya flerbostadshus växt fram och Skandia Fastigheter utvecklar köpcentret. Framöver ska centrumbyggnaden byggas ut mot Mörbyplan (busstorget i norr) och få nya entréer.

På Mörbyplan planeras två nya byggnader; kvarteret Albatross (JM) som kommer att inrymma bostäder, och en paviljong (Skandia Fastigheter) som ger plats åt handel och restaurangverksamhet. En trappa från Golfvägen ner mot torget förbättrar flödet och tillgängligheten i området.

Projekt som pågår i Mörby centrum

Så utvecklas utemiljön

Kommunen tar ett helhetsgrepp om utemiljöerna och skapar två nya torg, en park och rustar upp gator. Målet är att knyta ihop områdets ytor och skapa en mer levande, tillgänglig och välkomnande plats. Området ska få en tydligare identitet och avgränsning. Tomma ytor ska fyllas med liv och rörelse.

Huvuddelen av den första etappen med det södra torget och parken blev färdigställt till sommaren 2023. Kommunen arrangerade den 26 augusti 2023 en officiell invigning av parken och torget och politiker och tjänstemän var på plats för att informera om projektet.

Detta görs

Södra etappen: Torget och parken

  • I den södra del av Mörby centrum har ett nytt torg i bästa solläge tagit form. Här finns sittytor och grönska, uteserveringar och torghandel.
  • Från torget når du parken mellan husen i Mörby. Detta är en grön oas med parkbänkar och picknickbord, utegym och lekplats, blomsterängar och planteringar. Området har jämnats till för att skapa bättre tillgänglighet för rullatorer, rullstolar och barnvagnar.
  • Gångstråket i parken utgör en naturlig länk mellan det södra torget och Mörbyplan (busstorget) i norr.

Södra torget och parken - projektsida

Norra etappen: Mörbyplan och Mörbyleden

  • På Mörbyplan (det norra torget) planeras det bland annat för torghandel, food trucks och vattenkonst. Målet är att skapa en mer välkomnande och tydlig mötesplats.
  • Intill centrum ska vi rusta upp Mörbyleden för att skapa en mer trafiksäker miljö oavsett om du går, rullar, cyklar eller åker bil.
  • Planeringen för den norra etappen med Mörbyplan (busstorget) och Mörbyleden pågår. Beräknad byggstart är tidigast 2025.

Norra torget och Mörbyleden - projektsida

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.