Avfallshämtning vid snö

Under vintern är snö och is en utmaning för avfallshämtningen. Du som fastighetsägare har en viktig roll för att få det att fungera som vanligt vid stora snömängder.

Så undviker du utebliven avfallshämtning

För att hämtningen inte ska utebli måste du som är ansvarig för snöröjningen se till att:

  • det är skottat rent runt och under avfallskärlet
  • det är skottat hela vägen mellan avfallskärlet och sopbilen
  • snön är borta från locken
  • det är halkbekämpat hela vägen mellan avfallskärlet och sopbilen
  • snövallen har skottats bort

Detta gäller oavsett om kärlen eller dragvägen är på din mark eller på kommunal mark. 

Om du har fått utebliven avfallshämtning

Om punkterna ovan inte är uppfyllda kommer avfallet inte att kunna hämtas, men du kommer att debiteras som vanligt. Ditt avfall kommer i sådana fall hämtas vid nästa ordinarie tömning. Om du vill ha hämtning tidigare än det så kan du beställa extra hämtning eller buda hämtning av säck mot en avgift i gällande avfallstaxa.

Har du frågor om snöröjning, vill anmäla att ditt avfall inte har blivit hämtat eller beställa extra hämtning, vänligen ring eller mejla kommunens kundtjänst för avfall på 08-408 080 70 eller avfall@danderyd.se

Fastfrusna matavfallspåsar? 

På vintern kan fuktiga matavfallspåsar frysa fast i kärlet. För att undvika fastfrysning så kan du exempelvis lämna så torrt matavfall som möjligt, lägga en tidning/kartong i botten av kärlet eller låta matavfallspåsen frysa till lite utomhus innan du lägger den i kärlet. Har påsar frusit fast nere i kärlet kan du försöka lösgöra dem med ett kvastskaft.

Kommunens snöröjning

Vem har ansvar för vad och när startar snöröjning? Läs mer om hur kommunen arbetar med snöröjning.

Så arbetar kommunen med snöröjning

Uppdaterad: 2023-10-09