Farthinder

Danderyds Kommun får varje år in flertalet önskemål om hastighetsdämpande åtgärder/farthinder utefter kommunens vägar.

Generellt sett är kommunen mycket restriktiva med att anlägga traditionella gupp, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 kilometer/timme. För att ett traditionellt gupp ska bli aktuellt krävs stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Vi måste avväga hur stor effekt på hastigheten en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll samt livslängd. Därför kan vi mycket sällan tillmötesgå önskemål om gupp som farthinder.

Om en önskan om hastighetsdämpande åtgärder finns, är det lättast att anmäla detta via Danderyd.se/Felanmälan, och där välja trafiksäkerhet och därefter hastighet för att slutligen formulera sitt ärende i ärendefältet.

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-19