Lövstädning i Danderyd

Varje höst ser Danderyds kommun till att löv tas bort från vägbanor för att göra trafiken säkrare samt gator, cykel- och gångbanor trivsammare.

Så utförs lövstädningen

Sopning och upptagning av löv görs varje höst. Några rejäla frostnätter och vindpustar behövs för att löven ska lossna och falla från träden, sedan startar lövstädningen för säsongen.

Löven samlas in för att göra gatorna säkrare och mer trivsamma. Det är också en viktig insats inför vinterns halkbekämpning. Renhållningen av kommunernas gator är planerade insatser som kompletteras med mer akuta insatser. Arbetet pågår ofta under kvällar och helger.

Vanliga frågor & svar

När sopas min gata?

Det är inte möjligt att säga när en specifik gata sopas. Kommunens entreprenör kör enligt olika rutter som inte är planerade efter gator. Dessutom kan ett uppdrag ändras med kort varsel beroende på väderleken.

Hur planeras lövsopningen?

Danderyds kommun ser över en mängd olika faktorer när vägunderhåll planeras. Besluten som tas är tänkta att täcka så många behov som möjligt.

Vad gäller på de olika torgen i Danderyd?

Alla torg i Danderyds kommun, förutom en del av Djursholms torg, ägs av privata aktörer som själva ska hantera sin lövsopning.

Kan vår samfällighet/bostadsrättsförening betala för att kommunen ber entreprenören att ta även vår gatbit?

Nej, kommunen har inte möjlighet att ingå avtal på detta sätt.

Hur anmäler jag att en gata är glömd

Felanmäl utebliven lövstädning på:

Felanmälan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.