Lövstädning i Danderyd

Varje höst ser Danderyds kommun till att löv tas bort från vägbanor för att göra trafiken säkrare samt gator, cykel- och gångbanor trivsammare.

Så utförs lövstädningen

Sopning och upptagning av löv görs varje höst. Några rejäla frostnätter och vindpustar behövs för att löven ska lossna och falla från träden, sedan startar lövstädningen för säsongen.

Löven samlas in för att göra gatorna säkrare och mer trivsamma. Det är också en viktig insats inför vinterns halkbekämpning. Renhållningen av kommunernas gator är planerade insatser som kompletteras med mer akuta insatser. Arbetet pågår ofta under kvällar och helger.

Vanliga frågor & svar

Det är inte möjligt att säga när en specifik gata sopas. Kommunens entreprenör kör enligt olika rutter som inte är planerade efter gator. Dessutom kan ett uppdrag ändras med kort varsel beroende på väderleken.

Danderyds kommun ser över en mängd olika faktorer när vägunderhåll planeras. Besluten som tas är tänkta att täcka så många behov som möjligt.

Alla torg i Danderyds kommun, förutom en del av Djursholms torg, ägs av privata aktörer som själva ska hantera sin lövsopning.

Du kan felanmäla utebliven lövstädning via kommunens e-tjänst

Felanmälan

Tänk gärna på att det tar ett tag innan vi sopat klart alla gator. Felanmälningar gällande löv tas emot och hanteras först efter lövstädningen är avslutad. Inkomna felanmälningar innan dess sparas som synpunkter och används för kommande verksamhetsutveckling.

Uppdaterad: 2023-12-19