Avgifter vid felparkering

Det finns två sorters avgifter vid felparkering - parkeringsanmärkning och kontrollavgift. Om du råkat ut för en avgift som du anser vara felaktig kan du överklaga den. Ärendet ses då över och man undersöker om de direktiv som finns har följts. Här ser du vem du ska vända dig till för respektive avgift.

Överklaga en parkeringsanmärkning

  • Du överklagar till Polismyndigheten
  • Gäller generell kommunal mark som exempelvis gator
  • Avgiften ska betalas oavsett om du tänker överklaga eller inte

Överklaga parkeringsanmärkning polisen.se

Överklaga en kontrollavgift

  • Du överklagar till det parkeringsbolag som står längst ner på avgiftsavin
  • Gäller oftast fastighetsmark
  • Har du frågor om parkeringsregler vid en specifik fastighet ska du kontakta fastighetsförvaltaren.
  • Avgiften ska inte betalas om du tänkt överklaga.

Privat fastighetsmark

Sanktionen "kontrollavgift" gäller även för privat fastighetsmark. Varje enskild markägare bestämmer själv vilket parkeringsbolag de ska använda. Det är därför viktigt att du läser igenom din kontrollavgift för att överklaga till rätt instans.

Vill du veta vilka trafikregler som gäller för en specifik adress eller område kan du besöka Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Som bilägare är det du som har ansvar för att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller överlag och för området där du parkerar ditt fordon.

Transportstyrelsens tjänst för trafikregler

Kommunens parkeringsvakter

Danderyds kommun har ett ramavtal med QSG Bevakning AB för all parkeringsövervakning på kommunal mark samt kommunens fastighetsmark. Parkeringsvakterna får ingen provision för att utfärda avgifter och svarar inte heller på frågor om enskilda parkeringsärenden. All kommunikation om en avgift tas med den instans som har hand om överklagan, exempelvis polisen.

Vanliga frågor och svar

Exempel på avgiftsbelopp kan vara 700 kronor vid stoppförbud, parkerat på rörelsehindrad plats, framför övergångsställe, lastzon eller korsning. Vid mindre överträdelser kan avgiftsbeloppet ligga på 300 kr.

Information om belopp för parkeringsanmärkning

Transportstyrelsen - parkeringsanmärkning

Om du har tappat bort din parkeringsanmärkning eller kontrollavgift kommer det skickas ut en påminnelse till bilägaren. Första påminnelsen är gratis.

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2024-05-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.