Groddjur i kommunen 2019

Under 2019 gjordes den senaste inventeringen av groddjursarter i Danderyds kommun. De svenska groddjuren minskar i antal i Sverige, främst på grund av habitatförlust som en följd av exploatering av våtmarker.

Grodarterna inventeras för att se i vilka lekvatten de trivs bäst och var det finns fler potentiella groddjursmiljöer i kommunen. Inventeringen görs för att få ett bra underlag för kommunens fortsatta arbete med naturvård och fysisk planering.

Resultat

Under inventeringen 2019 besöktes 49 vattensamlingar som kunde utgöra lämpliga lekvatten för groddjur i Danderyds kommun.

Dessa bestod av 12 våtmarksområden, 20 mindre diken och vattendrag samt 17 dammar av varierande storlek.

Totalt lokaliserades 10 konstaterade lekvatten med totalt 76 individer av mindre vattensalamander och två romklumpar av vanlig groda, 12 lämpliga lekvatten, 15 potentiella lekvatten och 12 vattensamlingar kunde avskrivas som lekvatten för groddjur.

Läs mer

Inventering av groddjur och lämpliga groddjursmiljöer i Danderyds kommun 2019.pdf

Uppdaterad: 2023-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.