Mörbydalen och Mörbyskogen

Mörbydalens parkstråk är ett omtyckt promenadstråk med vistelseytor, bänkar och blomning under hela säsongen.

Parkstråket sträcker sig från Mörbyhöjden och ner till Vendevägen och har en fin variation av öppna parkrum med siktlinjer som gradvis övergår i skog. I parkstråket finns ett belysningsprogram med fokus på stämningsfull belysning som också skapar trygghet på dygnets mörka timmar.

I parkstråket finns det planterat buskar och träd. Det finns säsongsplanteringar i form av vår- och sommarflor på bron vid Mörbydalen samt i stora planteringskärl nere i parkstråket. Vid bron finns stora perennplanteringar i etager med torktåliga och blommande perenner som uppskattas av fjärilar och bin. På våren blommar lökväxter i blått genom parkstråket och i perennplanteringarna.

Mörbyskogen är ett stadsnära skogsområde med blandskog, stora gamla tallar och ädellöv.

Uppdaterad: 2023-12-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.