Avfall, återvinning och återbruk

Kommunen ansvarar för att samla in avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköts av kommunens upphandlade entreprenör PreZero. Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas.

Genom att kommunen samlar in avfallet säkerställs det att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Kommunen strävar efter att hela tiden underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt att anpassa avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå.

På dessa sidor finns information om hur du som villa- och radhusägare, boende i lägenhet eller verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. Vi har också samlat de avfallstjänster som kommunen erbjuder i en tjänstekatalog uppdelat på enfamiljshus och flerfamiljshus.

Tjänstekatalog enfamiljshus
Prislista 2022 enfamiljshus 

Tjänstekatalog flerfamiljshus
Prislista 2022 flerfamiljshus

För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din avfallshämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Hämtningsschema

Vill du veta vilken dag ditt avfall töms? Beställ vårt hämtningsschema.

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-01-11

Senaste nytt

Ovälkommet besök i trädgården – invasiva växter

Parkslide, jättebjörnloka och blomsterlupin – det är några av de växter som du behöver se upp med i trädgården. De är främmande växtsorter som kan slå ut många andra arter och dessutom påverka hälsan hos människa och djur negativt. För att förhindra spridning ska de slängas i särskilda containrar som finns på några av SÖRABs återvinningscentraler.

Avfall & återvinning
Båtar vid bron till Tranholmen

Ny dag för avfallshämtning på Tranholmen

Från och med vecka 21 kommer veckodagen för avfallshämtning ändras från måndagar till tisdagar på Tranholmen.

Avfall & återvinning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.

Senaste nytt

Ovälkommet besök i trädgården – invasiva växter

Parkslide, jättebjörnloka och blomsterlupin – det är några av de växter som du behöver se upp med i trädgården. De är främmande växtsorter som kan slå ut många andra arter och dessutom påverka hälsan hos människa och djur negativt. För att förhindra spridning ska de slängas i särskilda containrar som finns på några av SÖRABs återvinningscentraler.

Avfall & återvinning
Båtar vid bron till Tranholmen

Ny dag för avfallshämtning på Tranholmen

Från och med vecka 21 kommer veckodagen för avfallshämtning ändras från måndagar till tisdagar på Tranholmen.

Avfall & återvinning