Avfall, återvinning och återbruk

Kommunen ansvarar för att samla in kommunalt avfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköts av kommunens upphandlade entreprenör PreZero (tidigare Suez Recycling AB). Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas.

På dessa sidor finns information om hur du som villa- och radhusägare, boende i lägenhet eller verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. 

För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din avfallshämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Hämtningsschema

Vill du veta vilken dag ditt avfall töms? Beställ vårt hämtningsschema.

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2021-09-06

Senaste nytt

Ny rutin kring utskick av matavfallspåsar

Under vecka 45 börjar kommunens entreprenör för avfallshämtning PreZero som vanligt att dela ut den årliga leveransen av matavfallspåsar till hushåll öster om E18. Skillnaden denna gång är att det endast delas ut en bunt påsar eftersom en ny leverans sker redan våren 2022.

Avfall & återvinning

Förseningar i utskick av sorteringsutrustning

Många anmälningar har den senaste tiden inkommit för ändring av avfallsabonnemang till att sortera matavfall. Brist vad gäller matavfallskärl innebär dock tyvärr vissa förseningar i distributionen av sorteringsutrustning.

Avfall & återvinning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.

Senaste nytt

Ny rutin kring utskick av matavfallspåsar

Under vecka 45 börjar kommunens entreprenör för avfallshämtning PreZero som vanligt att dela ut den årliga leveransen av matavfallspåsar till hushåll öster om E18. Skillnaden denna gång är att det endast delas ut en bunt påsar eftersom en ny leverans sker redan våren 2022.

Avfall & återvinning

Förseningar i utskick av sorteringsutrustning

Många anmälningar har den senaste tiden inkommit för ändring av avfallsabonnemang till att sortera matavfall. Brist vad gäller matavfallskärl innebär dock tyvärr vissa förseningar i distributionen av sorteringsutrustning.

Avfall & återvinning