Återbruk, återvinning och avfall

Kommunen ansvarar för att samla in avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter, för närvarande genom upphandlad entreprenör Verdis (tidigare Urbaser AB). Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas. Kommunen arbetar även för att uppmuntra till återbruk och att förebygga avfall och en ökad återvinning.

Avfallstjänster

På dessa sidor finns information om hur du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. Vi har också samlat de avfallstjänster som kommunen erbjuder i en avfallsguide uppdelat på enfamiljshus och flerfamiljshus.

Avfallsguide enfamiljshus
Prislista 2024 avfallstjänster enfamiljshus fastland
Prislista 2024 avfallstjänster Tranholmen

Avfallsguide flerfamiljshus
Prislista 2024 avfallstjänster flerfamiljshus

Vid frågor, för beställningar eller reklamationer rörande din avfallshämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Vilken dag töms ditt avfallskärl?

Sök direkt i vår tömningskalender eller beställ ett hämtningsschema:

Tömningskalender

Anmäl dig till nyhetsbrevet Skräpposten

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2024-01-22

Senaste nytt

Full aktivitet i SommarBYTiken

Den 15 juni arrangerade kommunen återigen en återbruksdag, även kallad BYTik. Eventet var populärt och ungefär 200 prylar för sommaraktiviteter gick vidare till nya ägare.

Avfall & återvinning

Nya krav på sortering av förpackat avfall

Sedan den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att den skiljs från sitt innehåll, det så kallade avskiljandekravet. Lagstiftningen gäller både hushåll samt verksamheter som till exempel butiker och caféer.

Avfall & återvinning

Senaste nytt

Full aktivitet i SommarBYTiken

Den 15 juni arrangerade kommunen återigen en återbruksdag, även kallad BYTik. Eventet var populärt och ungefär 200 prylar för sommaraktiviteter gick vidare till nya ägare.

Avfall & återvinning

Nya krav på sortering av förpackat avfall

Sedan den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att den skiljs från sitt innehåll, det så kallade avskiljandekravet. Lagstiftningen gäller både hushåll samt verksamheter som till exempel butiker och caféer.

Avfall & återvinning