Kommunens kundtjänst för avfall

Kommunen ansvarar för att samla in avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköts av kommunens upphandlade entreprenör, för närvarande Urbaser AB. Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas.

Vi tar hand om ditt avfall

Genom att kommunen samlar in avfallet säkerställs det att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Kommunen strävar efter att hela tiden underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt att anpassa avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå.    

På dessa sidor finns information om hur du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. Vi har också samlat de avfallstjänster som kommunen erbjuder i en avfallsguide uppdelat på enfamiljshus och flerfamiljshus.

Avfallsguide enfamiljshus 2023
Prislista 2023 avfallstjänster enfamiljshus
Prislista 2023 avfallstjänster Tranholmen

Avfallsguide flerfamiljshus 2023
Prislista 2023 avfallstjänster flerfamiljshus

För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din avfallshämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Vilken dag töms ditt avfallskärl?

Sök direkt i vår tömningskalender eller beställ ett hämtningsschema:

Tömningskalender

Kommunens kundtjänst för avfall hos Urbaser

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2023-08-15

Senaste nytt

Så minskar vi matsvinnet i Danderyd

Idag den 29 september är det internationella matsvinnsdagen som vill sätta fokus på all mat som slängs och hur vi kan arbeta för att komma tillrätta med det. Inom Danderyds kommuns verksamheter arbetar vi aktivt för att minska matsvinnet, bland annat genom att mäta den mat som slängs, måltidsplanera för hur många elever som är närvarande och engagera eleverna i roliga matsvinnstävlingar.

Avfall & återvinning
Tömning av avfallskärl i sopbil.

Nya dagar för avfallshämtning

Från och med vecka 40 kommer ett mindre antal hushåll få ändrad hämtdag och/eller hämtvecka för sin avfallshämtning.

Avfall & återvinning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.

Senaste nytt

Så minskar vi matsvinnet i Danderyd

Idag den 29 september är det internationella matsvinnsdagen som vill sätta fokus på all mat som slängs och hur vi kan arbeta för att komma tillrätta med det. Inom Danderyds kommuns verksamheter arbetar vi aktivt för att minska matsvinnet, bland annat genom att mäta den mat som slängs, måltidsplanera för hur många elever som är närvarande och engagera eleverna i roliga matsvinnstävlingar.

Avfall & återvinning
Tömning av avfallskärl i sopbil.

Nya dagar för avfallshämtning

Från och med vecka 40 kommer ett mindre antal hushåll få ändrad hämtdag och/eller hämtvecka för sin avfallshämtning.

Avfall & återvinning