Miljöanpassat byggande

När du bygger eller renoverar en fastighet är det viktigt att tänka på att det ska stå i flera generationer. Undvika skadliga material och energieffektivisera – då bygger du för framtiden.

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid

Ett miljöanpassat byggande handlar inte bara om robusta material och en hållfast konstruktion. De handlar också om att bygga och leva på ett sätt som inte äventyrar med kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Tänk på detta när du bygger

Att bygga miljöanpassat handlar om att välja byggmaterial och metoder som har liten miljö- och hälsopåverkan. Materialen bör vara återanvändningsbara och transportsnåla. Genom att ha ett väl utbyggt klimatskal och god isolering kan ett hus bli energisnålt.

1. Hushåll med energi, vatten och material.

2. Följ kriterierna för nollenergihus/passivhus.

3. Välj material med lång hållbarhet som kan repareras och underhållas.

4. Välj naturliga material som trä, sten, tegel, kakel, klinker och använd traditionella lim-, slam- eller linoljefärger. Dessa material kan återgå till kretsloppet när de är uttjänta.

5. Gör en livskostnadskalkyl (LCC), den kan visa vilken investeringskostnad i isolering och fönster/dörrar som är ekonomiskt motiverad för varje enskild byggnad.

6. Sträva efter att åstadkomma kretslopp i sophantering, avlopp och att använda flödande och förnyelsebara energikällor.

7. Skapa ett sunt inomhusklimat genom val av byggnadsmaterial, ytskikt, färger, ventilationssystem, elinstallationer, fuktsäkra konstruktioner och goda byggrutiner.

8. Begär bygg- eller miljövarudeklaration, där det framgår vilka ämnen materialet innehåller och hur de skall underhållas.

9. Använd materialdatabas eller miljömärkning tex. BASTA, Svanen, EU-blomman, FSC.

10. Minimera och samordna transporter i byggskedet.

11. Bevara naturpartier och äldre träd på tomten och arbeta varsamt.

12. Följ dagvattenpolicy och led dagvatten i första hand till genomsläpplig yta med växtlighet.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.