Daglig verksamhet

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Danderyds kommuns valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Insatsen riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som inte förvärvsarbetar eller studerar och som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt 1 § LSS. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån den enskildes specifika förutsättningar.

Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter men daglig verksamhet är inte en anställningsform och arbetet är inte avlönat. Däremot kan det syfta till att utveckla den enskildes möjlighet till ett förvärvsarbete. Den enskilde som vill och kan ska kunna ha sin sysselsättning förlagd till arbetsplatser ute i samhället och möjligheterna till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, med eller utan lönestöd, ska prövas regelbundet. Hälso- och sjukvårdsansvar ingår i uppdraget.

Tendsign

2024 års nivåer Ersättning till utförare av daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.docx

Ersättning till kommunal utförare av daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, 2023 års nivåer.pdf

Faktureringsunderlag LOV LSS daglig verksamhet.xlsx

Insatsmätning och nivåbedömning LSS.pdf

Fakturahantering

Uppdaterad: 2024-02-05