Adresser

Alla byggnader där människor vistas ska ha en unik adress som talar om var byggnaden eller entrén är belägen. Adressen ska enligt svensk standard bestå av ett gatunamn och ett nummer samt en postadress. Kommunen ansvarar för att ajourhållning av Lantmäteriets adressregister.

Att adresser finns och är korrekta är mycket viktigt eftersom de används för folkbokföring och postdistribution men även av besökare, räddningstjänst och taxi.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ansvarar för adressättningen i kommunen. Registreringen sker via ett system som är kopplat till Lantmäteriets adress- och byggnadsregister. Skatteverket får de nya adressuppgifterna automatiskt och som i sin tur används av andra myndigheter, samhällsfunktioner och företag.

Adresser sätts enligt svensk standard för adressättning och efter Lantmäteriets riktlinjer. Numreringen ska vara stigande i vägens riktning med jämna nummer på höger sida och udda nummer på vänster sida. Infartens eller entréns läge är avgörande för adressens placering eftersom det är den som talar om varifrån man når fastigheten eller bostaden. När en fastighet styckas av behålls numret men tilldelas littera, det vill säga nummer 3 blir 3A och 3B där A kommer före B beroende på hur infarter och entréer ligger.

Fastighetsägarens skyldigheter

När en ny eller ändrad adress fastställts och registrerats av kommunen, skickas en bekräftelse till fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska se till att skyltningen är aktuell och korrekt samt att numren placeras synligt på exempelvis fasader eller grindstolpar. Adressen ska även anslås på postlådan. Fastighetsägaren ska också informera eventuella hyresgäster och arrendatorer när en adress ändrats eller tillsatts.

Mer information om kommunernas roll i adressfrågor

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-10-30