En trygg och säker kommun

Säkerhetsarbetet i Danderyds kommun syftar till att medborgare, invånare och de som vistas i kommunen ska känna sig trygga och säkra. Även kommunens miljö och egendom omfattas i säkerhetsarbetet.

I säkerhetsarbetet ingår även arbete med bland annat försäkringar, internt skydd, personsäkerhet, skadegörelse samt lagstadgade krav om planering för att förebygga brand och andra typer av olyckor samt extraordinära händelser.

Brottsförebyggande arbete

Trygg i Danderyd är det brottsförebyggande rådet i kommunen. Rådet arbetar för att öka tryggheten och förhindra brott. Brott kan ofta förebyggas genom samarbete mellan olika aktörer. Myndigheter, invånare, polis, kommunala verksamheter, föreningar och företag med flera inbjuds att delta i det förebyggande arbetets olika faser, från kartläggning och analys till genomförande av åtgärder.

Samhällsskydd och beredskap

Danderyds kommun ansvarar för att verksamheter inom kommunen fungerar, till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, skola och räddningstjänst. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Uppdaterad: 2022-05-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.