Trygghet och Säkerhet

I Danderyds kommun ska alla känna sig trygga och säkra. Här kan du läsa om hur vi jobbar och ta del av aktuell information.

 Vårt säkerhetsarbete omfattar flera områden:

  • Försäkringar och interna skyddsåtgärder: Vi hanterar försäkringsfrågor och genomför interna åtgärder för att skydda kommunens tillgångar och resurser.

  • Personsäkerhet: Vi vidtar åtgärder för att främja personsäkerheten i kommunen.

  • Skadegörelse och brottsförebyggande: Vi arbetar för att minska skadegörelse och brottslighet genom samarbete med lokala myndigheter och genom förebyggande åtgärder.

  • Brand- och olycksförebyggande: Vi följer lagstadgade krav för att planera och förebygga brand och olyckor samt extraordinära händelser.

Kommunens ansvar och beredskap

Danderyds kommun har ansvaret för att våra verksamheter fungerar även under kriser eller extraordinära händelser.

Kontakta oss

Har du frågor eller behöver du ytterligare information om trygghet och säkerhet i Danderyds kommun? Hör gärna av dig:

kontaktcenter

 

Uppdaterad: 2024-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.