Stöd till barn och ungdom

Danderyds kommun erbjuder olika typer av stöd till unga. Här har vi samlat information för dig som är ung och vart du kan vända dig för att få hjälp i olika frågor.

Det kan finnas många anledningar till att du behöver någon att prata med eller vända dig till. Det kan handla om små som stora saker. Allt från att det är svårt med kamrater, svårt i skolan, problem hemma i familjen eller att du blivit utsatt för brott.

Om det är något som oroar dig eller som inte känns bra så försök prata med någon vuxen som du har förtroende för. Om du går i skolan kan du prata med någon i elevhälsoteamet, till exempel kuratorn, skolsköterskan eller din lärare. Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen, socialförvaltningen eller ringa till BRIS (barnens hjälptelefon).

Du kan ringa socialförvaltningen på 08-568 910 00 och be att få tala med Barn- och ungdomsgruppen. 

KOLL PÅ SOC - om socialtjänsten för barn och unga

Akut hjälp och krishantering

Umo.se

Mörby ungdomsmottagning

BRIS.se

Kärleken är fri - en chatt för dig mellan 12-25 år som behöver stöd eller hjälp och har frågor kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap. Kostnadsfritt, anonymt och med tystnadslöfte.

Chatten - Rädda Barnen

Mejl till stödchatten 

Vanliga problem

Om du känner att du inte mår bra kan du läsa om några vanliga problem och få förslag på vad man kan göra.

Funderar du på om du dricker för mycket? Är du oroligt för någon kompis som använder droger? Här finns det information om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Alkohol och droger (på 1177.se)

Danderyd samarbetar med Mini-Maria Täby, och dit kan du vända dig för att få råd och stöd:

Alkohol, droger och spel om pengar - Mini-Maria Täby

Oftast klarar en förälder att hjälpa och stötta sitt barn, men ibland räcker inte förmågan till, trots att viljan finns där.

Hur ska en förälder vara? (på 1177.se)

Anhörigstödet i Danderyd ger stöd bland annat till dig som är ung och exempelvis har en förälder med beroendeproblematik eller som lider av psykiska ohälsa.

Anhörigstöd

Om man har dyslexi har man svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

Dyslexi (på 1177.se)

Om du av olika anledningar inte går i skolan och är 18 år fyllda har du rätt att söka försörjningsstöd, om du inte har egna pengar.

Försörjningsstöd

Du som har funktionsnedsättningar har samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktig och utvecklas.

Funktionsnedsättning (på 1177.se)

Ansök om hjälp för funktionsnedsättning

Känner du dig mobbad av dina skolkamrater eller andra jämnåriga? Saknar du kompisar och känner dig ensam?

Mobbning på Umo.se

Mobbning och kränkande behandling på 1177

Problem i skolan och skolk/ogiltig frånvaro på 1177

 

Oavsett om det är någon i din familj, till exempel en förälder eller ett syskon, en annan släkting, en kompis, en bekant eller någon du inte alls känner som gör något mot dig så är det aldrig okej att bli utsatt för sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp (på 1177.se)

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när du behöver göra något snabbt eller har bråttom. Om du ofta är stressad eller inte får koppla av, kan stressen bli ett problem.

Stress (på 1177.se)

Har du förlorat någon som stod dig nära? Hur hanterar man sorg och kris? Har kan du som ung få tips och råd om sorgearbete och kris i livet.

Sorg hos barn och unga (på 1177.se)

Kris i livet (på 1177.se)

Kanske har du någon gång blivit slagen, hotad eller rånad. Kanske har du sett när en kompis blivit utsatt för brott och undrar hur du kan hjälpa till eller vad som händer vid polisanmälan.

Barns och ungas rättigheter vid brott

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-03-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.