Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att en inmätning av byggnationens grundkonstruktion utförs. Koordinatuppgifterna från inmätningen i plan och höjd beräknas sedan och jämförs med uppgifterna i bygglovet.

Lägeskontrollen utförs oftast i samband med formsättning och innan gjutning eftersom man då kan upptäcka eventuella placeringsfel i god tid. När lägeskontrollen utförts skickas ett intyg till fastighetsägaren.  Kontakta Kart- och mätavdelningen för mer information.

Pågående byggnation

En inmätning av formen utförs innan gjutning för att få koordinatuppgifter på formens läge i plan och höjd. Därefter jämförs resultatet från inmätningen med de mått och arealuppgifter som godkänts i bygglovet. Det som kontrolleras är byggnationens storlek, höjd (sockelhöjd eller färdigt golv) samt avstånd till närliggande fastighetsgränser. Ett intyg om utförd Lägeskontroll skickas till fastighetsägaren.

Om några avvikelser skulle förekomma, blir fastighetsägaren eller byggaren informerad direkt. Chans att flytta eller ändra formen finns alltså eftersom kontrollen utförs innan gjutning.

Befintlig eller färdigställd byggnad

En inmätning av byggnaden eller tillbyggnaden utförs för att få koordinatuppgift om läget i plan och höjd. Därefter jämförs resultatet från inmätningen med de uppgifter som godkänts i bygglovet. Det som kontrolleras är byggnationens storlek, höjd (sockelhöjd eller färdigt golv) samt avstånd till närliggande fastighetsgränser. Ett intyg skickas sedan till fastighetsägaren där det framgår ifall byggnadens läge i plan och höjd överensstämmer med bygglovet eller inte. Om det skulle förekomma några avvikelser beskrivs dessa i intyget. Bygglovshandläggaren i ärendet bedömer om avvikelsen kan accepteras eller om det kräns ett nytt beslut.

Vem får utföra lägeskontroll?

Lägeskontrollen ska utföras av en person med behörighet och det är byggherren själv som väljer vem som ska utföra lägeskontrollen. Om någon annan är kommunen utför arbetet måste en skiss och en tydlig koordinatlista redovisas. Även sockelhöjd eller höjd på färdigt golv ska anges. Koordinater och höjder ska vara beräknade i kommunens referenssystem SWEREF99 18 00 (i plan) och RH 2000 alternativt RH 00 beroende på vilket höjdsystem som gäller för ditt bygglov. Se exempel på hus skissen ska se ut. 

Se exempel på hur en inlämnad skiss bör se ut och vad den ska innehålla

Skicka in skissen från utförd lägeskontroll till Miljö- och Stadsbyggnadskontoret under ansvarsområdet Kart- och mättjänster på sidan www.danderyd.se/kontaktakommunen

Boka tid med Kart- och mätavdelningen i god tid före lägeskontrollen:

Boka tid för lägeskontroll under ansvarsområdet Kart- och mättjänster på sidan www.danderyd.se/kontaktakommunen

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-01-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.