Tyck till om vattentjänstplanen

En vattentjänstplan beskriver kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster, som dricksvatten och avlopp, ska tillgodoses framöver. Den redovisar också vilka åtgärder vi som kommun behöver göra för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Till förslaget hör även en undersökning om betydande miljöpåverkan.

Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster.

Fram till den 15 augusti är planen på samråd och du har möjlighet att tycka till. Samtliga handlingar och utredningar finns här nedan eller hos Kontaktcenter i Mörby centrum.

Lämna synpunkter genom att skicka dem via e-post till: kommunstyrelsen@danderyd.se. Ange referensnummer KS 2023/0268.

eller skriftligt till:
Att: Registrator
Danderyds kommun
Box 66
182 05 Djursholm

Ange referensnummer: KS 2023/0268.

Missiv och sändlista tillhörande vattentjänstplan för Danderyds kommun.pdf

Samrådsförslag till vattentjänstplan för Danderyds kommun.pdf

Samrådsförslag Kunskapsunderlag till vattentjänstplan för Danderyds kommun.pdf

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.