Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulent Mikael Nylander håller i samtal, kurser och cirklar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, anhöriga till personer som levt eller lever nära missbruk, anhöriga till barn och ungdomar med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och långvarig sjukdom.

I anhörigstödets verksamhet får du möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal, gemenskap, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna hittar du i kontaktrutan och i nyhetsbrevet.

På gång i anhörigstödet

Kontakt

Telefonnummer: 08-568 919 26

anhorigstod@danderyd.se

Kontaktinformation

Anhörigkonsulent
Mikael Nylander
08-568 919 26

anhorigstod@danderyd.se

Uppdaterad: 2024-05-21