God man för ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller andra för barnet kända vuxna, saknar en företrädare som kan se till att hen får trygghet och som kan tillvarata hens intressen och behov. Mot denna bakgrund är dessa barn beroende av att en ställföreträdare förordnas för dem.

En god man enligt lag om god man för ensamkommande barn är en sådan ställföreträdare. En god man för ensamkommande är en juridisk ställföreträdare för barnet. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till nämnden hur han eller hon har skött uppdraget.

Blanketter och information för gode män

Migrationsverket

God man för ensamkommande barn

Om du är intresserad av att bli god man för ett ensamkommande barn är du välkommen att fylla i blanketten för intresseanmälan och genomföra en webbutbildning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram.

Efter genomförd webbutbildning får du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du klarat utbildningen. Skicka diplomet och den ifyllda blanketten för intresseanmälan tillsammans med övriga handlingar till överförmyndarnämnden. När nämnden har tagit emot handlingarna tar vi kontakt med dig så snart vi har möjlighet. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig

SKR:s webbutbildning God man för ensamkommande barn

Information och arvode som god man för ensamkommande barn

Överförmyndarexpedition

Box 66, 182 05 Djursholm
08-568 910 15
Overformyndaren@danderyd.se

Telefontid

Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15

Uppdaterad: 2023-11-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.