God man för ensamkommande barn

När ett barn under 18 år kommer till Sverige utan sina föräldrar och inte har någon annan i deras ställe behövs en god man. Överförmyndarnämnden ska då utse en god man enligt lag om god man för ensamkommande barn. Gode mannen är en juridisk ställföreträdare för barnet.

Händer i olika åldrar och hudfärg.

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till oss hur han eller hon har skött uppdraget.

Exempel på uppgifter som gode mannen ska göra är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning.

Du finner mer information om vilka uppgifter som gode mannen har i informationsbladet. Passa även på att läsa igenom checklistan som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram. 

Information om god man för ensamkommande barn

Checklista för god man för ensamkommande barn-Sveriges kommuner och landsting

Information och arvode som god man för ensamkommande barn

Redovisningsblanketter

 

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

Om du är intresserad av att bli god man för ett ensamkommande barn är du välkommen att fylla i blanketten för intresseanmälan och genomföra en webbutbildning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) har tagit fram.

Efter genomförd webbutbildning får du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du klarat utbildningen. Skicka diplomet och den ifyllda blanketten för intresseanmälan tillsammans med övriga handlingar till överförmyndarnämnden. När vi har tagit emot dina handlingarna tar vi kontakt med dig så snart vi har möjlighet. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig

SKR:s webbutbildning God man för ensamkommande barn

Vill du veta mer?

Information på ukrainska

IVO- Information till placerade barn och ungdomar

Konsumenternas- Hur fungerar det med bank och försäkring för flyktingar i Ukraina? 

Konsumentverkets information till nyanlända

Migrationsverkets information till ensamkommande barn

Migrationsverkets information till god man för ensamkommande barn

Rättsmedicinalverkets information till god man om åldersbedömningar

Skatteverkets information på olika språk

Sveriges kommuner och landstings information till god man för barn som är kvotflyktingar

Överförmyndarnämnden

Box 66, 182 05 Djursholm
08-568 910 15
Overformyndaren@danderyd.se

Telefontid

Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15

 

Uppdaterad: 2024-01-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.