Klimatanpassning i kommunen

Vi kan redan nu se effekterna från klimatförändringarna. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till dessa effekter. Under 2021/2022 tar kommunen fram en ny klimatanpassningsplan.

I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. För att vara rustat för dessa effekter har kommunen gjort en klimat- och sårbarhetsanalys som antogs av kommunfullmäktige i mars 2014.

Dokumentet beskriver framtida utmaningar kopplade till klimatet och föreslår en rad åtgärder för att förbereda kommunen för exempelvis översvämning orsakade av stigande hav och kraftigare regn samt värmeböljor.

Klimat och sårbarhetsanalys Danderyd

Klimatanpassning på lansstyrelsen.se

Lägsta grundläggningsnivå Östersjön

Risk för översvämning i Danderyd

Översvämningar kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse och vägar samt störningar i avloppshantering, el- och vattenförsörjning. Även för dig som invånare kan översvämningar ge förödande skador på din fastighet

Danderyds kommun har en lång kustlinje vilket är en fantastisk tillgång men som också är en utmaning då flera fastigheter kan drabbas då havet stiger.

Gör dig redo i förebyggande syfte

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

  • Se till att förvara värdefulla föremål på en säker plats och vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet.
  • Om du drabbas av en översvämning kan du stänga av elen i de översvämmade utrymmena. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.  
  • Du kan också trycka ner en filt i golvbrunnen och lägg en rejäl tyngd ovanpå.
  • Lär dig mer om klimatanpassning och hur du kan skydda din fastighet på lanstyrelsen.se. Där finns också kartor som visar risken för översvämning vid höjd havsnivå.

Översvämning på lansstyrelsen.se

Remiss av klimatanpassningplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 6 december att förslaget till klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022 - 2031 skickas på remiss.

Syftet med klimatanpassningsplanen är att sprida kunskap om klimatförändringarna och dess effekter som kommunen måste förbereda sig för.

Planen pekar ut tänkbara risker och dess konsekvenser för kommunens verksamheter och fysiska miljö samt redovisar lämpliga anpassningsåtgärder.
Remisstiden gick ut 31 mars och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna.

Förslag till klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022-2031
Bilaga 1 Ordlista
Bilaga 2 Konsekvenslista
Bilaga 3 Handlingsplan
Tjänsteutlåtande Remittering av Klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022-2031

 

Uppdaterad: 2022-06-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.