Klimatanpassning i kommunen

Vi kan redan nu se effekterna från klimatförändringarna. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till dessa effekter. Under 2022 har kommunen antagit en reviderad klimatanpassningsplan.

I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. För att vara rustat för dessa effekter har kommunen antagit en klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022-2031 med tillhörande strategi som beskriver vilka åtgärder som behöver göras för att mildra eller förhindra effekterna av ett förändrat klimat.

Klimatanpassningsplan för Danderyds kommun 2022-2031

Strategi för Danderyds kommun 2022-2031

Klimatanpassning på lansstyrelsen.se

Lägsta grundläggningsnivå Östersjön

Risk för översvämning i Danderyd

Översvämningar kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse och vägar samt störningar i avloppshantering, el- och vattenförsörjning. Även för dig som invånare kan översvämningar ge förödande skador på din fastighet

Danderyds kommun har en lång kustlinje vilket är en fantastisk tillgång men som också är en utmaning då flera fastigheter kan drabbas då havet stiger.

Gör dig redo i förebyggande syfte

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

  • Se till att förvara värdefulla föremål på en säker plats och vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet.
  • Om du drabbas av en översvämning kan du stänga av elen i de översvämmade utrymmena. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.  
  • Du kan också trycka ner en filt i golvbrunnen och lägg en rejäl tyngd ovanpå.
  • Lär dig mer om klimatanpassning och hur du kan skydda din fastighet på lanstyrelsen.se. Där finns också kartor som visar risken för översvämning vid höjd havsnivå.

Informationsbroschyr om hur du skyddar din fastighet vid översvämning

 

 

Uppdaterad: 2023-08-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.